Danmarks Brydeforbund et skridt videre mod forandring

Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund inviterede i sidste weekend til udvalgsseminar, med følgende overordnet målsætning for forbundet.

Sikre gode forhold og vilkår for eliten - Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Det skal være attraktivt at være elitebryder.
Skabe gode rammer og forhold for fastholdelse for bredden -sikre grundlag for at klubber kan eksistere. Dyrke venskaber og sammenhold i og imellem klubberne. Stabilisere og øge i medlemsstammen.
Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Vi vil være mere synlige og anerkendt for kvalitet, i aktivitets- og træningstilbud.
Skabe et større rekrutteringsgrundlag og bedre økonomi.

Tilbuddet til deltagerne var at de kunne være med til at præge hvor og hvordan vi skal sætte ind, være med til at gøre en forskel gennem udvalgsarbejde eller adhoc opgaver. Man kunne vælge at være med til at udvikle en OL vinder gennem arbejde med talentstrukturen, være med til at gøre det attraktivt at være official, være med til fremme målrettet klubudvikling, være med til at holde et højt informationsniveau, sikre at den gode historie bliver fortalt, vær med til at øge sammenholdet med ny fankultur og være med til at arbejde med aldersrelateret trænings koncept.

Så der var set frem til weekendens seminar med både spænding og en vis nervøsitet. Fremmødet på 34 inkl. bestyrelsen var tilfredsstillende og efter en præsentation af de udvalg og opgaver vi ønskede fokus og indsats på, fordelte folket sig i arbejdsgrupper. Det lykkedes at få folk fordelt til alle udvalg og opgaver, til nogle opgaver er der brug for flere.  Der var en god stemning i de forskellige grupper, og et dejligt engagement. Det er sin sag at ønske forandring i en periode uden ansatte, så dette luner naturligvis. Der følger mere uddybende information om dagens arbejde og sammensætning af udvalg. Tusind tak til alle deltagere.

Palle, Formand DB

 

 

 


af Palle Nielsen - 01.09.2010