KIF brydeafdeling går i luften med et storstilet integrationsprojekt

Under titlen, Olympia Wrestling – slåskamp for sjov.

Projektet tager sin start på Munkevænget skole onsdag den 10.juni kl. 08.00, hvor 50 børn fra 3. Klasse og senere på dagen 20 børn fra 5 klasse får taget livtag med brydningen.

Det er planlagt, at børnene prøver brydning de 3 kommende onsdage og at de den 1. juli prøver brydningen i Kolding Hallen, hvor KIF brydeafdelings træningscenter befinder sig.

Fast træner for børnene er den tidligere danske og nordiske mester Lars B. Nielsen, som assisteres af Majed Nasseveand

Projektet er såvel et integrationsprojekt som et projekt, der henvender sig til danske børn. Projektet skal være med til at få flere børn til at dyrke idræt, i denne sammenhæng er det selvfølgelig brydningen, som der fokuseres på.

De børn, som fortsætter efter introduktionen får en fantastisk mulighed for at få en oplevelse ud over det sædvanlige. Deltagerne inviteres til, at deltage i en træning i forbindelse med VM som afvikles i Herning i dagene fra den 21. september til den 27. september. Her vil der være mulighed for at følge sine helte og se brydning på højeste niveau.

Projektet gennemføres i samarbejde med Danmarks Brydeforbund og 5 andre klubber i Danmark. Projektet er støttet af kulturministeriet med 500.000 kr.

KIF brydeafdeling indvier ved den lejlighed brugen af en mobil brydemåtte, som er bevilliget af Folkeoplysningsudvalget i Kolding. Det er den første af sin art i Danmark


Projektbeskrivelse kort:

Formål: At skabe kontakt mellem vanskeligt stillede nydanske og danske børn samt deres familier og danske brydeklubber.

At skabe gode idrætslige og personlige relationer mellem danske og nydanske børn i det idrætslige fællesskab som er brydesporten.

At gøre brydeklubbernes fællesskab til et mere tiltrækkende alternativ til evt. kriminelle fællesskaber.

Målgruppe: Børn fra socialt belastede boligområder samt institutioner i brydeklubbernes lokalområde.
3-5 klasse svarende primært til alderen 9-12 år.

Målsætning: At 80 % af de startende gennemfører projektet og at 30 % af de startende efterfølgende fortsætter i klubberne som medlemmer på almindelige vilkår.
Evt. med kontingentstøtte eller lignende i en periode, hvis det skønnes nødvendigt.

Metode: Ud fra tesen ”aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder” vil vi gennem en række aktiviteter skabe fælles oplevelser mellem forældre og børn mellem nydanskere og danskere/nydanskere som allerede er i klubberne mellem projektdeltagerne og atleterne fra deres oprindelseslande ved Verdensmesterskabernes i brydning 2009.

Tidsplan: Projektet strækker sig over 6 mdr. fra juli til og med december 2009


af Mads Bang Aaen - 10.06.2009