Konsulent til Integrations projektet er blevet ansat

Ny medarbejder i Danmarks Brydeforbund bliver Esben Fonnesbek.            

For dem der begiver sig rundt i brydeverdenen, er yderligere præsentation måske overflødig, men her følger et par ting.

Esben er 21 år, bor i Århus, med sin kæreste, er handelsuddannet og arbejder hos Stark indtil han den 1. juni og syv måneder frem, giver sig i kast med projektet.

Han er pt. tilknyttet håndværkerbutikken i Vesterbro Trælast med mange forskellige arbejdsopgaver og ansvarsområder. Blandt andet arbejdsbeklædning, hvor ansvaret er, at butikken altid fremstår imødekommende, lokke kunder med mersalgsvarer, gøre klar til kampagner o. lign. Desuden opsøgende salg, telefonsalg, kundebetjening mm.

Han brænder dog allermest for brydesporten, hvilket især BK Thrott i Åbyhøj nyder godt af.

Er træner, web-master, sender pressemeddelelser, ansvarlig for afholdelse af klubbens internationale turnering, Aarhus Open og meget mere.

Har erfaring med målgruppen gennem projekter i Thrott, kender konceptet, er kreativ, byder ind med nye vinkler og kan fra dag et gå i gang.

I samarbejde med de involverede klubber, Herning Brydeklub, Hercules Odense, Frem Randers, BK Thor Nykøbing, Kolding IF og Thrott Åbyhøj, samt

Pr. og marketings ansvarlige Mads Bang Aaen og Jane Sunesen, breddekonsulent Palle Nielsen og Udviklingsudvalget, bliver der også nok at gå i gang med.

Der skal skabes kontakt mellem vanskeligt stillede nydanske og danske børn og deres familier.

Der skal skabes gode idrætslige og personlige relationer mellem danske og nydanske børn i det idrætslige fællesskab, brydesporten.

Brydeklubbernes fællesskab skal gøres til et mere tiltrækkende alternativ til evt. kriminelle fællesskaber.

Målgruppen er børn fra 3-5 klasse svarende primært til alderen 9-12 år, fra socialt belastede boligområder samt institutioner i brydeklubbernes lokalområde. Der satses på 15 – 20 deltagende børn pr. klub.

Målsætningen er at 80 % af de startende gennemfører projektet og at 30 % af de startende efterfølgende fortsætter i klubberne som medlemmer på almindelige vilkår.

Dette skal ske ud fra tesen ”aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder” vil vi gennem en række aktiviteter skabe fælles oplevelser mellem forældre og børn mellem nydanskere og danskere/nydanskere som allerede er i klubberne, mellem projektdeltagerne og atleterne fra deres oprindelseslande ved Verdensmesterskabernes i brydning 2009.

Vi vil generelt udnytte synergieffekten i forbindelse med VM 2009 i Herning.

Til dette har vi modtaget 500.000 i støtte fra Kulturministeriet og velfærdsministeriets pulje til idræt for vanskelig stillede børn.

Vi er stolte og taknemmelige for denne mulighed og ser frem til at komme i gang.

Velkommen til Esben, tag godt imod ham derude, en ekstra ressource i hverdagen.

Med Venlig Hilsen

Udviklingsudvalget


af Palle Nielsen - 03.04.2009