Invitation til træningssamling og træneruddannelse

Forbundets eliteudvalg og udviklingsudvalg inviterer hermed til træningssamling og træneruddannelse den 2. og 3. maj i Farum. Drengesamlingen er videreførelse af samlingen i Throtts lokaler i Åbyhøj. Den er primært for drenge i alderen 12-15 år, med nogle års erfaring.

Formålene med samlingen er flere; vi vil gerne gøre noget ekstra for de bedste drengebrydere i Danmark. Herudover vil vi også have en bedre dialog mellem forbundets trænere og klubtrænerne, med henblik på ”den røde tråd” – hvor vi udover træningen med bryderne også laver træning med trænerne, med hovedvægt på de ting vi finder vigtige i forbindelse med brydernes udvikling.
Derfor holder vi fast i at brydernes trænere deltager til samlingerne, som en betingelse for at drengene kan deltage.
Naturligvis vil vi også benytte lejligheden til eventuelt at finde nye brydere til forbundets talentarbejde – Team 2016.
Vi opkræver ikke deltagerafgift for drengene på denne samling, men forbeholder os retten til eventuelt at opkræve betaling ved fremtidige samlinger. Overnatning bliver ”på madrassen” hvorfor alle forventes tage liggeunderlag og sovepose med.

Som annonceret er det en glæde at starte træneruddannelse op i samme øjemed. At kombinerer samlingen med uddannelse.
Alle trænere uanset erfaring er velkommen. Når det kommer til teknikken, vil kursisterne blive opdelt efter erfaring.

Strukturen omkring uddannelsen er skematiseret nedenfor

Træner 1 - 2009

Lektioner

Indhold

Bemærkning

Sted

2. maj

13-15.30

SPF

3

Smidighed og balance

Drengesamling

Farum

19-22

SPF

4

Træningsplanlægning - historie, regler, organisation,

Drengesamling

Farum

3. maj

8.30-11.00

SPF

3

Styrke og udholdenhed

Drengesamling

Farum

6. juni

10.30-17.30

DIF

8

Idræt for børn og unge

Ideseminar

Odense

22. august

13-15.30

SPF

3

Teknik og læring

Drengesamling

19-22

SPF

4

Teknik og læring

Drengesamling

23. august

8.30-11.00

SPF

3

Det mentale og kamp

Drengesamling

5. sept

10-18.00

DIF

9

Idræt og træning

Sensommerseminar

Kolding

sept

18-20.30

DIF-reg

3

Idrætsskader nej tak

Jylland/Sjælland

sept

18-20.30

DIF-reg

3

Idrætsskader nej tak

Jylland/Sjælland

okt

18-21

DIF-reg

4

Idræt for børn og unge

Jylland/Sjælland

okt

18-21

DIF-reg

4

idræt for børn og unge

Jylland/Sjælland

24. okt

?-?

SPF

5

Teknik og læring

Horsens Camp

Horsens


Alle trænere der deltager ved samlingen skal i gang med uddannelse og da det jo er på måtten, kræves det at man er omklædt.

Det koster som nævnt ikke noget for bryderne pt., men træneruddannelsen, skal finansieres dels af klubberne og dels af DB. Vi har ikke fundet frem til en pris endnu, men det bliver de samme rimelige priser vi plejer at køre med. Der udstedes bevis ved endt uddannelse.

Program:

Lørdag:

Søndag:

9.30

Ankomst

08.00

Morgenmad

10.00

Pas 1:

Observation af trænings pas

8.30 – 11.00

9.30 – 11.00

Træneruddannelse 1:

Styrke og udholdenhed

Pas 3

Trænerne udfører planlagt opvarmning frem mod teknik

11.30

Opfølgning ved trænerne: hvorfor, hvordan

11.00

Opfølgning ved trænerne: hvorfor, hvordan - afrunding / opfølgning / feedback omkring arbejdet / udførelse af trænings pas

12.00 -12.30

Frokost

12.00

Tak for denne gang

13.00- 15.30

Træneruddannelse 1:

Smidighed og balance

Bryderne:

16.00

Pas 2

Trænerne: Observation af trænings pas

17.30

Opfølgning ved trænerne: hvorfor, hvordan

18.00

Aftensmad

19.00 – 22.00

Træneruddannelse 1:

Træningsplanlægning - historie, regler, organisation.

Bryderne:

Tilmelding senest mandag den 21. april kl. 21.00. Ved tilmelding skal man oplyse navn på bryderen, træneren + niveau og klub. Tilmelding skal mailes til Breddekonsulenten!!

Spørgsmål omkring drengesamlingen rettes til Erik Nyblom; erik.nyblom@gmail.comeller 2246 7929 og Thor Hyllegård; thorh.pedersen@sol.dkeller 2046 6740

Spørgsmål omkring uddannelse rettes til Palle Nielsen; breddekonsulent@brydning.dk

Venlig hilsen
Elite – og udviklingsudvalget


af Palle Nielsen - 06.04.2009