Kolding afslutter DB Klubudviklings projekt

KIF brydning første klub der afslutter DB klubudviklingsprojekt

Som et led i DB’s ønske, om at alle klubber skal have en plan at arbejde efter, blev der for to år siden udarbejdet et klubudviklingsprojekt af DB, der skulle tage udgangspunkt i den enkelte klubs position og ressourcer, samt inkludere både DIF og DB politik.

Udviklingsudvalget i DB’s, vil gennem dialog med klubberne finde frem til en accept af, hvad der er vigtigst for klubben at tage fat på lige nu.

Sørge for også at tage udgangspunkt i noget der virker i forvejen, og hermed skabe god mulighed for en succes.

Det klubberne giver sig i kast med skal skrives ned, være realistisk og tidsbestemt.

Vigtigt, at der også er knyttet en person til opgaverne, så man har en at slå oven i hovedet, når tingene ikke bliver gjort:-)

 

klubberne skal arbejde med to målbare ting, tilgang og fastholdelse. Dette er obligatorisk. Derudover skal klubberne vælge andre strategier, at lave handleplaner og målsætning på. Antallet af områder man vælger at arbejde med, afhænger fuldstændig af ressourcerne.

Projektet er blevet præsenteret i de fleste klubber, og flere er gået i gang.

Med fra start var KIF brydning og de er ligeledes de første der afslutter, med Torben Lindby som hoved ansvarlig for projektet og ellers bestyrelse og udvalg som motor.

Aftalen om klubudviklingsprojektet blev indgået mellem Danmarks Brydeforbund v. Palle Nielsen og KIF Brydning v. Torben Lindby den 7. marts 2008.

Torben Lindby beretter:

”Arbejdet er gennemført, som forudsat i aftalen, med bestyrelsen som motor og med inddragelse af relevante udvalg og personer.

I det daglige arbejde, har klubbens Bestyrelse, trænere, diverse ansvarspersoner haft ansvar for, at arbejdet har været af en sådan kvalitet, at medlemmerne har haft lyst til at blive. Projektet har været helt integreret i klubbens arbejde – har været hele klubbens projekt.

Også samarbejdet med DB’s breddekonsulent Palle Nielsen er foregået i henhold til aftalen og har været meget konstruktivt.

Bortset fra 2 aktiviteter, som måtte aflyses, er alle de aftalte tiltag blevet gennemført.

Der har for eksempel været KIF-deltagelse i alle 3 camps – sidst i Horsens med 16 deltagere – i DB’s nye ”level-stævner” og i VM-campen med brydere og trænere.

Det ”tværidrætslige” tiltag – svømning på 3 søndag formiddage – har haft pæn tilslutning, og der var rekorddeltagelse ved årsfesten i maj 2009: 103 deltagere.

Flytningen fra bymidten til Kolding hallerne i byens sydlige udkant har også været vellykket i den forstand, at den gode klub ånd er flyttet med.

Allermest glædelig er måske den store forældreopbakning: Der var god tilslutning til årets generalforsamling, og i de sidste 14 dage har 8 forældre påtaget sig faste poster i bestyrelse og udvalg.

Glædeligt er det også at det aftalte mål for fastholdelse er nået.

Det aftalte mål for antal af ledere på faste poster og hjælpere er ligeledes nået.

Målet for tilgang af brydere er ikke helt nået.

Gennemførelsen af klubudviklingsprojektet har været nyttig for klubben, og jeg  vil lægge op til, at det over for klubbens bestyrelse anbefales, at der indgås en ny aftale med Danmarks Brydeforbund i ubrudt forlængelse af den nugældende”.

Først og fremmest tak til KIF brydning for viljen til udvikling, for at gå forrest og være fleksibel i dette projekt. Det er ingen hemmelighed at der er blevet justeret, at en del af strukturen har vist sig undervejs.

BK Thor Nykøbing F, Alsia Sønderborg, AK Hermod København, AIR Roskilde, BK Thrott, er ligeledes i gang. BK Thor og BK Thrott afslutter også deres projekt i år.

Den erfaring der er opnået til dato, samt at der prioriteres / sætte mere fokus på klubudvikling i 2010, skal få flere klubber i gang med at få aftaler på plads.

Det er gjort enkelt, man får en plan at arbejde efter, man skriver klubbens historie.

Det bliver nemmere at involvere og uddelegere.

Palle Nielsen, Breddekonsulent i DB


af Palle Nielsen - 01.11.2009