Sport Event Denmark bevilliger 5.100.000 kr. til VM i brydning 2009

På Sport Event Denmarks bestyrelsesmøde i dag blev det besluttet at støtte VM i brydning 2009 i Herning med 5.100.000 kroner, ligeledes blev der yderlige bevilliget 400.000 til en projektstilling i forbindelse med VM. Med denne støtte er det samlede budget på i alt 17 millioner kroner nu sikret. VM i brydning bliver et af fyrtårnene i Sportsåret 2009, der kulminerer i forbindelse med IOC kongressen i København ugen efter VM i brydning.

Formanden for Danmark Brydeforbund, Allan Bo Jakobsen udtaler; ”Vi er meget glade for den opbakning vi får til vores verdensmesterskab. Med tilskuddet på 5.100.000 kroner har bestyrelsen i Sport Event Denmark tilkendegivet, at de tror 100 % på projektet og tror på, at selvom vi er et lille forbund, kan vi godt løfte den kæmpe udfordring, det bliver at afvikle et verdensmesterskab med 100 deltagende nationer. Vi har en fantastisk samarbejdspartner i Herning Kommune, der har lysten, viljen og troen på, at vi sammen kan skabe noget unikt, der rækker ud over de syv dage med top sport i Herning. Derfor glædes jeg hver dag over, at vi valgte Herning som samarbejdspartner for denne begivenhed, Herning er utvivlsomt Danmarks bedste kommune at afholde idrætsevents i.

Presse- og marketingsansvarlig for VM i brydning 2009, Mads Bang Aaen udtaler: ”Med tilskuddet fra Sport Event Denmark hænger budgettet nu fornuftigt sammen, hvilket er altafgørende for den fortsatte planlægning og afvikling af et forhåbentligt fantastisk VM. Vi ønsker at skabe en event der er meget mere end syv dage med topsport i en olympisk sportsgren, vi ønsker at skabe en event der profilerer Danmark i omverden, danner venskaber på kryds og tværs af landegrænser og sætter Herning på landkortet og skaber lokal stolthed. Vi arbejder på at koble forskellige sidegevinstprojekter på mesterskabet. VM skal sætte et varigt mærke i Danmark og Herning, ligesom det skal være med til at udvikle brydesporten i Danmark. For os kan succesen af VM ikke udelukkende måles dagen efter VM, men først når vi i årene efter kan se om de varige mærker vi ønsker at sætte er sat.”

Invitation - One Year Before

Mandag d. 22. september klokken 17.00 – 19.00 inviteres alle til ”One Year before” i Herning Messecenter Hal B, Vardevej – brug port 1. Her vil planer og ideer om VM blive præsenteret, ligesom der bliver mulighed for at se hvor brydekampene næste år skal afvikles, samt hvor Fanzonen skal være. Husk tilmelding til Mads Bang Aaen på mbaa@dif.dk

Fakta om VM i brydning 2009:

  • Tid: Mandag d. 21. september til den 27. september 2009
  • Sted: Herning - Messecenter Herning
  • Protektor: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
  • Antal deltagere: Der forventes små 1000 deltagere fordelt på 100 deltagernationer
  • Discipliner: Der konkurreres i Fristil, Kvinde brydning og Græsk Romersk, der er den mest udbredte her hjemme
  • Udbredelse: Brydning har 2000 medlemmer i Danmark, på verdensplan er der omkring 20 millioner brydere. Brydning er størst i Mellemøsten, Østeuropa og Asien.
  • TV: der er indgået aftale med DR og produktion af VM, på verdensplan forventes VM at blive set af mellem 300-400 millioner seere
  • Kontakt: Presseansvarlig Mads Bang Aaen +45 2897 7842 eller mbaa@dif.dk
  • Info: www.brydning.dkog www.wwc2009.dk

Ønskes yderlige kommentarer kan de fås gennem presseansvarlig Mads Bang Aaen på +45 2897 7842.


af Mads Bang Aaen - 18.09.2008