Sidste nyt om elitesituationen

Team Danmark, Eliteudvalgsformand Kim Tønder, Sportschef Erik Nyblom og Mark O. Madsen havde i går møde om den fælles fremtid. Alle parter var efter mødet enige om, at det var et godt og konstruktivt møde, der var med til at rykke en fælles løsning tættere på. I den kommende fremtid vil Mark, Team Danmark og Eliteudvalget arbejde videre på en fælles plan for fremtiden. Når den endelig plan er fastlagt, vil der komme yderlig orientering derom. Vi kan dog oplyse, at det nok ikke er noget, der falder endeligt på plads inden for de første par uger, da det er vigtigt for alle parter, at det er en plan der gør alle tilfredse.

For de fire andre elitebrydere, arbejdes der i øjeblikket på at fastlægge næste sæsons planer, her vil der ligeledes blive meldt noget ud når de endelig planer for 2009 sæsonen ligger fast.

Med hensyn til placering af Team Danmarks elitecenter for brydning, har Team Danmark flere gange mundtligt såvel som skriftligt, og så sent som i dag, gjort det klart for Danmark Brydeforbund, at et elitecenter i brydning i fremtiden, også efter VM i 2009, kun kan komme til at ligge i nærheden af enten Århus eller København.


af Mads Bang Aaen - 25.09.2008