Niels Ebbesen Cup 2009

TIL ALLE DANSKE BRYDEKLUBBER

Vi har i A.K. Frem valgt at, lave om på vort stævne Niels Ebbesen Cup, sådan at, stævnet fremover vil være et invitations stævne.

Stævnet som altid ligger i den første weekend i marts, for 2009 vedkommende den 7/8 marts, vil der være brydning om lørdagen, hygge samt nogle helt unikke aktiviteter om aftenen, og hjemrejse søndag formiddag.

Vi håber at klubber og brydere vil bakke op om vores nye tiltag.

Der vil blive sendt mere materiale/indbydelser til klubberne senere på året, sammen med invitationer til de indbudte brydere

Skulle der være spørgsmål er i velkommen til at, kontakte, Kell Christensen 61 10 05 70 eller Arno Sørensen 28 35 31 17

Med venlig hilsen

A.K. Frem


af Mads Bang Aaen - 24.09.2008