Kredsmesterskaberne afskaffes

Tidligt på året kom der et udspil fra en ad hoc gruppe, nedsat af udviklingsudvalget, bredt repræsenteret af klubber fra hele landet. Den gruppe skulle ”reformere” stævnekulturen.

Et af forslagene blev at afskaffe de jydske - og de sjællandske skaber for hold og individuelt. I udvalget var der bred enighed om at effektuere dette.

Kredsmesterskaberne for hold var efterhånden kun repræsenteret af 3-4 hold hvert sted. På Sjælland måtte man aflyse sidste år, da der kun var to hold. De individuelle kredsmesterskaber manglede kvalitet og det var svært at se et udviklingsperspektiv i dem.

Dette har været mailet ud til klubberne og det har været en del af føljetonen på hjemmesiden ”Den unikke mulighed”.

Det var til debat ved Ide-seminaret og r-mødet. Efter indvendinger fra nogle klubber blev det taget op igen og ved weekendens bestyrelses møde i DB, skulle der træffes en afgørelse. Der var flertal i bestyrelsen for at afskaffe kredsmesterskabet og i stedet gøre plads til den nye kredsturnering.

Morten Hansen

Ny formand for udviklingsudvalget


af Palle Nielsen - 18.09.2008