Årsberetningen er sendt ud

Mandag d. 19. maj blev årets årsberetning, regnskab og budget sendt ud til klubformænd, udvalgsformænd med flere. Årsrapporten blev i år for første gang sendt ud elektronisk, dette som et led i at optimere udnyttelsen af forbundets midler. Fra næste uge vil årsberetningen være tilgængelig på hjemmesiden. Er du klubformand eller udvalgsformand, og har du ikke modtaget årsberetningen på mail i mandags, må du meget gerne kontakte Palle, der vil sørge for at fremsende den til dig igen hurtigst muligt. Ønsker du som formand eller udvalgsformand at få årsrapporten i papirform til repræsentantskabsmødet, kan du bestille den ved at sende en mail til Palle, der vil sørge for at du får en trykt udgave.

Venlig hilsen

Allan Bo Jakobsen


af Mads Bang Aaen - 21.05.2008