Årets Ide seminar og R møde

Årets Ide-seminar og R-møde

Der tegner sig en spændende weekend i Odense, hvor DB’s årlige ide-seminar og repræsentantskabs møde løber af staben.

Opbakningen er virkelig god denne gang. Lørdag er der 78 tilmeldte fra 18 forskellige klubber. De starter med tre timers kurser for henholdsvis ledere, nye trænere, garvede trænere, dommere og listefører inden der samles til oplæg om vores ”unikke mulighed” med efterfølgende dialog.

Der afsluttes med eventuelle indkomne forslag.

Traditionen tro er der til banket lørdag aften, hvor kåringen af årets ungdomsklub finder sted.

Til r-mødet om søndagen er der pt. 66 tilmeldte fra 18 klubber og her forventes der at flere møder op på dagen. Vel mødt i Odense

Palle Nielsen

Nedenunder kan ses programmet for weekenden

Danmarks Brydeforbunds Idé - Seminar 2008

”Den unikke mulighed”

Ved dette års Idé – Seminar sætter vi fokus på, hvordan vi får det optimale ud af den øgede opmærksomhed vi allerede nu får i forbindelse med OL, samt derefter frem mod VM i Herning 2009.

Fokus på strategier der omhandler tilgang, fastholdelse, og uddannelse af nye trænere.

DB ønsker at tage de gode erfaringer fra vores skolebrydekoncept og tilpasse det til klubplan. For at fastholde nye brydere er det afgørende at brydning tilpasses til deres alder og niveau.

Med udgangspunkt i skolebrydning, ser vi en mulighed for at præsentere vores sport i børnehøjde. Skolebrydning er en mere simpel form for kamp, hvor der udfordres på balance, styrke, hurtighed, der bruges ikke brydegreb og pointsystemet er forenklet.

Vi vil gerne være gearet til at modtage flere nye brydere. Mangel på trænere sætter pt. en begrænsning på tilgang, da mange klubber lige nu har de brydere de kan magte.

Nogle klubber har haft held med at engagere forældre som er blevet begejstret for sporten, som nye trænere, eksempel vis for motorik hold og nybegyndere.

I dag har vi positiv erfaring med at lave brydekurser for lærere og pædagoger, hvilket vi ønsker at overfører til nye trænere. Tre timer og vupti så er de faktisk klar til at en anderledes idræts time med brydning på programmet. De har fået lidt materiale med som er overskueligt og der er inspiration nok til at komme i gang, de er selvsagt lidt usikre på ”grebene”, men vi understreger et der jo er lige så meget værdi i den simple brydekamp, det motoriske, par-øvelserne, kamp-legene – ”alle bryde-relaterede færdigheder”. Så bliver brydegrebene koblet på senere.

På dette seminar bliver der general prøve på forbundsdelen af ny instruktøruddannelse til nye trænere uden baggrund i brydesporten, samt nuværende trænere der træner det nye. Der tages udgangspunkt i kurset for lærer og pædagoger. Instruktøruddannelsen laves i samarbejde med DIF, som varetager den mere teoretiske del.

Dette tiltag skulle gerne frigøre etablerede trænerkræfter til øvede og ældre brydere.

De fleste klubber har i dag stiftet bekendtskab med det forenklede skolebryde koncept.

Rigtig mange skoleelever har prøvet denne forenklede form for kamp, lavet bryde-relaterede øvelser og kamplege. Vi har vækket begejstring i næsten uhørt grad.

For flere klubber fungerer dette som tilgangsprojekt.

Her ønsker vi at den første træning, de nye brydere møder, skal minde om skolebrydningen, sådan at børnene genkender det, der begejstrede.

Fokus rettes mod det motoriske, par-øvelserne, kamp og kamp-lege, evt. få og simple teknikker, hovedsagelig fra parterre. Det er de færreste små hjerner der kan kapere yderligere tekniktræning, dertil kommer at de motorisk og fysisk ikke endnu er rustet til dette.

Gør vi dette godt, kan vi tiltrække store ”sandkasse” hold, med vildt gang i den, ledet af de nye forældretrænere. De etablerede trænere, der kan den tekniske brydning, tager sig af næste trin, og henter brydere fra ”sandkasse” holdet når de klar til det.

Der udvikles er stævneform der passer til de færdigheder der udvikles på ”sandkasse” holdene.

Andre idrætsgrene tilpasser deres sport efter alder og niveau. Aldrig har så mange børn spillet Volleyball (KidsVolley), den hurtigst voksende idrætsgren for børn. Fodbold for mindre børn, foregår på syvmandshold, på mindre baner med mindre mål osv.

DIF anbefaler at børn skal være med for deres skyld på deres præmisser. Lade børn være børn så længe de er det.

Til orientering er denne weekend åben for alle med interesse i brydesporten. Vi opfordrer stærkt til at få de unge med, samt forældre, så derfor er prisen igen favorable for denne gruppe.

Vi byder hjertelig velkommen til Idé-Seminaret lørdag den 31.maj 2008 i Odense.

Med venlig hilsen Udviklingsudvalget

Program for

Danmarks Brydeforbund´s Idé - Seminar 2008

Lørdag den 31.maj. 2008.

BK Hercules lokaler, Adamsgade 7, 5000 Odense C.

10.00 Ankomst, tjekin, kaffe og sandwich

11.00 Velkomst ved Allan Jakobsen

11.15 - 15.00 Diverse oplæg og minikursus og frokost.

Lederne og forældre:

”Fremtidens forening under pres” Der tages udgangspunkt i breddeidrætskonferencen 2008 med samme titel. Morten Hansen fra BK Thrott deltog og laver oplægget med efterfølgende debat.

Forældre i foreningsarbejde - oplæg med en god historie fra en forældre fra et par klubber - erfaringsudveksling mellem forældre og ledere.

Nybegynder trænere og forældre:

Trænerkursus for nye ”forældre trænere” og trænere der træner nybegyndere, med udgangspunkt i skolebrydningen, udviklet til klubplan – ved Palle Nielsen og Frank L

Etablerede trænere:

Træningsplanlægning ved eliteudvlget med udgangspunkt i team 2016 sæson – ved Erik Nyblom og Allan Zandberg

Dommerne:

Dommermøde og info ved Torben Stolten Thomsen

Listeførene:

Listefører kursus ved Sonja Ekstrøm – praksis med miniturnering, skema og dommersedler.

Frokost

Oplæg/opfølgning på den unikke mulighed, dels ved udviklingsudvalget, BK, eliteudvalget og anden idrætsgren. Plads til udtryk og justeringer.

Kaffe og kage tages med til bordene

Debat om indkomne forslag

Banket i BK Hercules klubhus – herunder kåring af årets ungdomsklub

Mission: Vi tilbyder attraktive brydeoplevelser til alle

Vision: Danmark som nordens førende brydenation

Søndag den 1. juni 2008

Danmarks Brydeforbunds Repræsentantskabsmøde

BK Hercules lokaler, Adamsgade 7, 5000 Odense C.

Årsberetningen sendes særskilt

Tilmelding til Idé – Seminar & Hotel lørdag den 31.maj

og tilkendegivelse om deltagelse ved R-mødet den 1. juni.

Tid: Idé-Seminar lørdag den 31.maj 2008 . Kl. 10.00

R-møde søndag den 1. juni 2008 Kl. 09.30

Sted: BK Hercules klublokaler, Adamsgade 7, 5000 Odense C


af Mads Bang Aaen - 27.05.2008