Sælg brydesporten på de sociale værdier

Brydesporten i Danmark har tradition for at sætte det sociale højt, det må vi ikke glemme. Vi er gode til at dyrke fællesskabet på tværs af klubberne. På klubplan er succes’en i eksempelvis BK Thor N, BK Thrott og BK Viking, i høj grad grundlagt på fællesskabsfølelse, netværk - det sociale miljø. Vi ved at mange klubber holdes sammen på denne baggrund. Men er alle fuldt med tiden, er der tilpas åbenhed for at udefra kommende kan komme ind i fællesskabet. Her er det vigtigt at der ikke dannes lukkede selskaber der bekræfter hinanden i fordums tider og hvor vanskeligt det er at få nogen med, det er altid de samme – tordenskjolds soldater. Flere klubber har haft held med at lave hold for børn fra 4-6 år og af den vej trække forældre ind i klubben, som ikke har nogen baggrund i brydesporten. Som følge af dette har nogle klubber arrangeret brydedage for forældre og børn samtidig, med fællesspisning som afslutning på programmet. En enkel måde, med enkle midler og rammer at skabe fællesskab på.

Billederne 1 og 2 er fra Voldby BK hvor Forældre og børn mødtes til en omgang brydning og afsluttede dagen med fælles spisning.

Nederst er Henrik Rasmussen fra Nr. Aaby BK i centrum for det brydesporten kan, skabe glæde og begejstring.

Til yderligere inspiration, anbefaler vi at I læser Foreningerne skal i højere grad sælge sig selv på de sociale værdier, mener idrætsforskere

Med venlig hilsen

Udviklingsudvalget


af Mads Bang Aaen - 22.04.2008