Veloverstået Sensommer seminar

Omkring 70 deltagere fra 17 klubber havde fundet vej til Kolding.

Weekendens seminar i gav mulighed for at sætte fokus på medlems succes. Et oplagt tema, med henblik på at få mest muligt ud af, ”Den unikke mulighed”, vi står i, frem mod og efter VM 2009 i Herning.

Lørdagen var sat af til kursus for ledere, listefører, dommere og trænere.

Rammerne for de tre først nævnte var Kolding uddannelses center, Ågade 27, 6000 Kolding. Et perfekt sted med kanon god mad.

Trænerne holdt naturligt til i KIF-Klubhus, Klostergården, Brostræde 3-5 og her manglede der eftersigende heller ikke noget.

Lederne blev præsenteret for det ”nye” udviklings udvalg, der nu består af rutinerede kræfter, samt nye friske ressourcer. Ny formand er Morten Hansen fra BK Thrott.

Jette Hansen BK Thor N, Frank Zielke BK Hercules, Amir Lavasani (ikke medlem af nogen klub endnu) er nye ressourcer.

Bjarne Thomsen Kolding, Knud G. Knudsen Hermod H og breddekonsulent Palle Nielsen er tilbageværende.

Der var oplæg omkring historikken ”den unikke mulighed”.

Omkring muligheden for udvidelse af aktiviteter, såsom camps, klubbesøg, gæstetræning, gennem klubkonsulent ordning.

Vi kan se at mange ikke når frem til seminarerne. Ganske vist er 70 deltager fra 17 klubber ikke så ringe endda, men for få klubber var repræsenteret på leder delen. Og der er så meget vi gerne vil informerer om, så meget vi gerne vil give videre. Så der arbejdes på at komme mere ud i klubberne, evt. regions vis, være mere dynamiske når det handler om klubudvikling.

Der var tid og plads til erfaringsudveksling. Den dybe tallerken er opfundet, men det var givtigt at hører hvad man hver i sær har succes med lige nu, hvad der virker.

Og her faldt der flere gode forslag af. Disse vil blive samlet og mailet ud på et nyheds brev.

Selvom vi ikke fik det ønskede resultat ved OL er interessen for at starte til brydning ikke mindsket. Det går ganske godt flere steder. Der arbejdes også målbevidst for det.

Der blev analyseret på, hvor medlems orienteret ens klub var, gennem udsagn fra DIF hæftet medlems succes.

Dommerne mødtes over regelfortolkning efter video mv., og der blev præsenteret og vedtaget 10 udviklings bud til dommerkoordinatoren ved den nye kredsturnering.

Liste førerne var i gode hænder, med hele fem undervisere. Der var mulighed for PC kursus, Ark, samt dommersedler. Niels Hansen fra Kolding var på banen med ny muligheder inden for listefører programmer.

Dommere og listefører afholdte desuden, generalforsamling i dommer og listeførerklubben

Trænerkursuset var både teori og praksis, for en blandet flok af erfarne trænere og nye unge trænere.

Der blev givet information omkring Team 2016, stævner, samlinger og talentudvikling.

Senere blev der vist, diskuteret og afprøvet teknik med landstrænerne.

Sidst på eftermiddagen var kursusdagen slut og folket begav sig af sted til check in på First Hotel i Kolding

Ved intro og velkomst om formiddagen blev der annonceret en ændring og en tilføjelse til dagens program.

Brydefolket mødtes en times tid før banketten i Koldings klubhus, til en forfriskning, over en VM 2009 Status v/ Mads Bang Aaen, samt en redegørelse omkring elite situationen v/ Mads Bang Aaen, Allan Jakobsen, Erik Nyblom og Kim Tønder

Mads havde fornyelig, fornøjelsen af at præsenterer VM status i selveste hallen hvor VM skal foregå. Der er mange bolde i luften, det skal handle om meget mere end brydning, der bliver fest i Herning og budgettet hænger godt sammen.

Og ligesom ved ”one year before” mødet, blev der delt sedler ud, hvor man kunne komme med ideer til aktiviteter i fanzone området. Der er kommet mange gode forslag. Mads samler sammen og det bedste forslag belønnes. Der kommer en nyhed omkring dette senere.

Derefter, redegørelse og en status omkring elitesituationen.

Allan Jakobsen fortalte om forløbet omkring bryderne både før og efter OL, havde dokumentation med omkring diverse mails og breve frem og tilbage. Erik Nyblom supplerede.

Mads Bang Aaen redegjorde for den valgte strategi omkring pressedækningen, om fravalget af deltagelse i debatten på forum.

Den nye eliteudvalgsformand Kim Tønder forsikrede at der bliver arbejdet seriøst på at finde en tilfredsstillende løsning for alle parter, så vi snarest kan få fokus fremad mod VM i Herning.

Derefter var ”ballet” åben og så var der frit slag med spørgsmål til panelet.

Det var vigtigt og oplagt for bestyrelsen at få dette tema på programmet så folk kunne få svar på tiltale. Det var selvsagt ikke alt man kunne få svar på.

”Løsningen” er ikke helt på plads, der er et stykke arbejde foran.

Der vil fortsat være nyheds update om situationen på hjemmesiden som hidtil.

Så blev det tid til banketten, diskussionen kunne fortsætte henover dejlig mad og drikke og den forstummede ikke før de tidlige morgentimer.

Søndag var noget så spændende som fordelingsnøglen på programmet fra start kl. 10.00.

Som allerede nævnt vil DB gerne udvide aktiviteterne, omkring klubudvikling, camps, skolesamarbejde mm.

DIF fordeler tipsmidler blandt andet til aktiviteter der retter sig mod disse områder. Der er nogle krav til aktiviteterne som også tidligere er blevet beskrevet, præsenteret.

Denne søndag blev der præsenteret mere enkle retningslinier, kontrakter og bonus størrelser.

Disse vil blive mailet ud snarest sammen med nyheds brev.

Den nye Kredsturnering blev rundet. Det var dejligt at hører tilfredsheden / begejstringen efter første stævne. Det virker som om at turneringen kan blive meget givtig.

Der blev evalueret og fundet frem til justeringen. Disse føres ind i regulativet for turneringen og mailes ud snarest.

Så var det ellers frokost og goodbye.

Det var en kanon hyggelig weekend, der i en tid hvor det har været op ad bakke, mindede om det sammenhold der er, selvom vi ikke er enige om alt.

På udviklingsudvalgets vegne

1000 tak for det, ha’ en forrygende sæson

Palle Nielsen


af Palle Nielsen - 01.10.2008