Invitation til samling

Eliteudvalget inviterer til træningssamling!

Forbundets eliteudvalg inviterer hermed til træningssamling den 29.-30. november på elitecenteret i Farum. Samlingen er primært for drenge i alderen 12-15 år, med nogle års erfaring.

Formålene med samlingen er flere; vi vil gerne gøre noget ekstra for de bedste drengebrydere i Danmark. Herudover vil vi også have en bedre dialog mellem forbundets trænere og klubtrænerne, med henblik på ”den røde tråd” – hvor vi udover træningen med bryderne også laver træning med trænerne, med hovedvægt på de ting vi finder vigtige i forbindelse med brydernes udvikling.
Som noget nyt, vil vi forlange at brydernes trænere deltager til samlingerne.
På nuværende tidspunkt har vi planlagt en samling i efteråret 2008 og en ny samling sidst i februar 2009 (i Jylland). Hvis der er opbakning til arrangementerne, planlægger vi at afholde i alt fire samlinger i løbet af 2009.
Naturligvis vil vi også benytte lejligheden til eventuelt at finde nye brydere til forbundets talentarbejde – Team 2016.
Vi opkræver ikke deltagerafgift for samlingen i år, men forbeholder os retten til eventuelt at opkræve betaling ved samlingerne næste år. Overnatning bliver ”på madrassen” hvorfor alle forventes tage liggeunderlag og sovepose med.

Tilmelding senest mandag den 24. november (husk at tilmelde træneren samtidig) til Erik Nyblom;
erik.nyblom@gmail.com eller 2246 7929. Tag endelig kontakt til undertegnede, Thor (2046 6740) eller Szymon (2082 0563) hvis noget er uklart eller du har yderligere spørgsmål.


Venlig hilsen
Eliteudvalget

Erik Nyblom

Program:

Lørdag:Søndag:
09.30Ankomst08.00Morgenmad
10.00Pas 109.30Pas 3
11.30Opfølgning ved trænere: hvordan & hvorfor11.00Opfølgning ved trænere: hvordan & hvorfor
12.00Frokost12.00Tak for denne gang
13.00Træning for trænere:
Hvordan forbereder i jeres drenge
16.00Pas 2
17.30Opfølgning ved trænere: hvordan & hvorfor
18.00Aftensmad
19.00Afrunding af dagen: snak om det nye koncept
Kan vi gøre noget anderledes?
Eventuel opfølgning på specifikke ting


af Erik Nyblom - 17.10.2008