Der er sendt ansøgning til Tuborg Fonden

Den 1. oktober blev der sendt ansøgning af sted til Tuborg Fonden, med henblik på at opnå støtte til VM næste år. I anledning af Sport året 2009 har Tuborg Fonden øget deres uddeling i 2009 fra de normale 200.000 kr. i støtte til sport events til 1.000.000 million kr. Der vil ligeledes i år, som noget nyt, kunne differentieres i tildelingen afhængig af de enkelte events. I vores ansøgning til Tuborg Fonden har vi særligt lagt vægt på, at en støtte fra dem vil bruges til at optimere Fanzonen og den unge camp, der bliver i forbindelse med VM. Nærmere information omkring unge campen vil tilgå klubberne samt komme på hjemmesiden inden for den nærmeste tid.

Tuborg Fonden uddeler støtte inden for den næste måneds tid.

Du kan se ansøgningen her og bilaget om sidegevinster i forbindelse med VM der var vedlagt ansøgningen her.


af Mads Bang Aaen - 06.10.2008