Varsling af årsmøde

Danmarks Brydeforbund afholder årsmøde lørdag d. 5. juni 

Det er Danmarks Brydeforbunds håb, at det vil blive muligt at afholde årsmødet ved fysisk fremmøde. Dette afhænger i sagens natur af myndighedernes og DIFs retningslinjer, hvorfor vi forbereder os på begge muligheder. Vi tager derfor forbehold for, at kunne blive nødsaget til at ændre årsmødet til at blive afholdt online. En udmelding herom vil blive varslet i så god tid som det er muligt.

Såfremt årsmødet afholdes ved fysisk fremmøde, så bliver det en central placering i landet.

Forslag der ønskes behandlet, skal være Danmarks Brydeforbund i hænde via e-mail: info@brydning.dk, senest 4 uger før afholdelsen af årsmødet.


af Michael Yde - 20.03.2021