Medlemsfremgang i dansk brydning

Medlemstal fra Danmarks Idrætsforbund viser at foreningslivet er i fremgang i de her år - det kan også mærkes i de danske brydeklubber

For på trods af, at der i 2015 blev registreret 1722 medlemmer mod 1687 i 2016, dvs. et fald på små 2 % kan man ved at nærstudere tallene aflæse en øget medlemstilgang.

Den aflæste tilbagegang kan bl.a. tilskrives, at enkelte klubber ikke har fået indberettet deres medlemstal, samt klubber som Fightgym og Hercules har drejet nøglerne om, hvorfor de heller ikke længere indberetter hhv. 15 og 90 brydere. Reelt set har størstedelen af disse indrapporterede medlemmer været pænt inaktive. 

Ser vi på stigningen, kan vi konstatere, at AK Dan har haft en medlemsfremgang på hele 45%, Heros 37,5%, AK Hermod 14%, Thrott 13 % og Thor Nykøbing ca. 12 %. Blot for at nævne nogle udvalgte klubber.

Vi kan dog konstatere, at Nr. Åby og Nakskov har mistet ca. 12% af deres medlemmer. Her skal vi imidlertid have in mente, at klubber som Odin i Odense, Kolding og Thor Nykøbing har oplevet tilsvarende fremgang, hvorfor man ikke helt kan udelukke, at nogle brydere er skiftet til naboklubben. 

Alt i alt tegner det et billede af en sport, der bevæger sig i samme retning som det øvrige danske foreningsliv: fremad!


af Danmarks Brydeforbund - 10.04.2017