R-møde

Hermed varsles til Danmarks Brydeforbunds Årsmøde,

søndag den 6. juni 2010 i Odense.

Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være

sekretariatet i hænde senest den 7. majÅrsberetning vil blive udsendt den 21. maj


af Allan Bo Jakobsen - 29.03.2010