Ungdoms idrætten i fokus

DIF har særlig fokus på ungdomsidrætten nogle år frem. Bl.a. har de sat gang i en række ”fyrtårnsprojekter” rundt om i landet, som gerne skulle lyse op i landskabet som gode eksempler andre kan lade sig inspirere af. DIF vil selvfølgelig gerne have alle gode ideer op til overfladen og give specialforbund og foreninger mulighed for at afprøve gode ideer, som kan trække i den rigtige retning.

Konkurrence for specialforbund

Derfor er der søsat en konkurrence for specialforbundene, hvor vi indbyder alle specialforbund til at indsende ideer til projekter som kan finde nye veje til at fastholde unge i idrætten. Der er allerede rundsendt en folder, som også kan downloades her

Unge i Fokus- puljen for foreninger

Der er også etableret en foreningspulje, som alle foreninger under DIF kan søge, hvis de har en god ide eller et godt ungdomsprojekt liggende i skuffen.

Puljen uddeles fire gange om året. De næste ansøgningsfrister 1. april, 1. juli. og 1. oktober.

DIF opfordrer jer også til at omtale puljen på jeres hjemmeside og linke fra jeres hjemmeside til vores, hvor man kan læse mere om puljen og ansøgningskriterier se mere her

Tag evt. en kopi af denne pdf

Vi håber at der kommer rigtig mange gode ansøgninger fra jeres foreninger, som kan lyse op og være eksempler for andre!


af Mads Bang Aaen - 17.03.2008