Træneruddannelse

I Danmarks Brydeforbund vil vi gerne opfordre til at alle trænere løbende opkvalificerer sig. Der er flere forskelligartede muligheder for trænerne. Der afholdes en bred palette af fælles-idrætslige træneruddannelser i Danmarks Idrætsforbund. Her er noget for enhver smag og kompetenceniveau. 

Hvis man ønsker at dygtiggøre sig mere specifikt på selve brydesporten, så afholder Danmarks Brydeforbund enkeltstående "bryde-faglige" trænerkurser. Sidst men ikke mindst kan trænere også opkvalificere sig ved at deltage i seminarvirksomhed - og her vil vi naturligvis gerne slå et slag for Trænernetværket.

Danmarks Idrætsforbund - træneruddannelser til både bredde og elite

DIF tilbyder uddannelser på tværs af idrætsgrene til alle, der har lyst til at dygtiggøre sig som træner. Det gælder uanset om, om du er ny træner eller have mange års trænererfaring, om du er træner for børn eller voksne, for begyndere eller eliten. 

Du kan læse mere om udbuddet af træneruddannelse i Danmarks Idrætsforbund her.

Målrettede trænerkurser i Danmarks Brydeforbund

I Danmarks Brydeforbund vil Vi udbyde enkelt-stående trænerkurser med tydeligt definerede målgrupper. Der vil blive afholdt trænerkurser der er målrettet en klart defineret målgruppe af brydere. Endvidere vil vi gøre langt mere ud af at afholde trænerkurser for de hold der introducerer 3-6 årige for brydesporten, kamplege mv. Sidst men ikke mindst vil vi udbyde et trænerkursus for de personer i brydeklubberne som har mod på at arrangere hold med funktionel træning af forskellig art. 

Du finder vores trænerkurser i kalenderen.

Seminarvirksomhed / Trænernetværket

Trænernetværket mødes 4-6 gange årligt bl.a. i forbindelse med Udviklingstruppens træningssamlinger. Her vil der være oplæg, workshops og diskussioner om træningen og udviklingen af primært puslinge og drenge brydere. Netværket er for trænere, der ønsker at dygtiggøre sig og søge ny viden og egenudvikling.

Overordnet vil Vi arbejde for at øge brydetrænernes kompetencer forbedres samt støtte den kommende generation af trænere. Det vil vi bl.a. gøre ved at motivere alle trænerne til løbende at deltage i intern og ekstern træneruddannelse.

Der vil være stort fokus på at gøre tingene konkrete, så hver træner tager noget med hjem hver gang. Tovholderen på dagen er Jesper Kierkegaard fra bl.a. Danmarks Brydeforbunds bestyrelse og Udviklingstruppens faste trænerteam.

Du finder hvor og hvornår der afholdes Trænernetværk i vores kalender.