Brydning i Skolen

Sæt kamplege og brydning på skoleskemaet med dette nye skolehæfte fra Danmarks Brydeforbund

Motorik og samarbejde, fysik og kammeratskab. Det er blot nogle af de ting, man kan udvikle, hvis man sætter kampleg og brydning på skoleskemaet.  

Danmarks Brydeforbund tilbyder korte og længere forløb i kampleg og brydning i idrætsundervisningen-for både lærere og elever.

I får konkrete, enkle værktøjer til brug i idrætstimerne, og bliver klædt på til at instruere i kamplege og organisere ”den gode kamp” uden slag og spark, med enkle rammer og regler.

Slåskultur med slåslege

Sæt din skole i bevægelse med slåslege. 

Organiser den gode kamp uden slag og spark.

Skab succesoplevelser til de ikke-idrætsvante børn.

Bliv klædt på til at instruere slåslege med enkle rammer og regler. Få kendskab til kamplege, smidighedsøvelser, parøvelser, brydeteknik og kamp. Med Danmarks Brydeforbund kommer I omkring slåskulturen. I kommer sikkert i gang med at slås, bryde, tumle og mosle.

Indledning

Den sunde slåskamp er en dialog gennem bevægelse.

Når børn slås, lærer de blandt andet at iagttage modstanderens bevægelser og aflæse dennes kropssprog, ellers taber de kampen.

Den sunde slåskamp er ikke så almindelig en del af børns hverdag som tidligere. Børn er ikke længere i samme grad i stand til at angribe eller forsvare sig, for de har aldrig lært det. Børns fysiske nærkontakt fortolkes af de voksne ofte som mobning og vold, og stoppes derfor. Mange voksne er også bange for eller utrygge ved slåskultur, da det kan virke for råt og ude af kontrol, og derfor vælger de det fra.

Børn elsker at tumle og prøve kræfter med hinanden, og lærer vi børnene at kæmpe på fair vis i skolerne og institutionerne, vil de respektere deres modstander og lære at regulere slåskampene, så de ikke skader hinanden. Meningen er, at børnene skal lære deres egne styrker og begrænsninger at kende under kampe, der er bygget op om regler, ritualer og værdier, og få trænet deres balance, styrke, smidighed og kondition på en spændende måde.

Brug slåskultur til at få ro i klassen og til at skabe succesoplevelser for ikke idrætsvante børn. Omend slåskultur også er værdifuldt for pigerne, så brug slåskultur til at gøre skolen og institutionen mere drengevenlig. Brug slåskultur i forbindelse med konflikter og som led i at komme mobning til livs; til at blive mere kropsbevidst, kæmpe, konkurrere, sejre og tabe; til at få mere selvtillid.

Dette materiale giver konkrete ideer til, hvordan undervisningen kan bygges op. Øvelserne og legene er simple, nemme at instruere og med høj aktivitet. Der er masser af fysisk kontakt som øger kropsbevidstheden, som påvirker det sociale og det psykologiske og giver mulighed for kultivering af aggression.

Der er eksempler på kamplege parvis og i større og mindre grupper. Der er eksempler på, hvordan du organiserer den ”gode kamp”, slås for sjov – uden slag og spark. Endvidere er der i materialet en drejebog for en turnering for hold.

Bryd grænser med slåslege!

Download

Du kan hente hæftet her.

Kontakt

Spørgsmål angående materialet samt forespørgsler om forløb kan rettes til Danmarks Brydeforbund via e-mail på info@brydning.dk.