Ny strategiaftale 2022-2025

Den nye strategiaftale med DIF løber fra 2022-2025 og dermed strækker sig over den kommende 4-årige periode. DB har i samarbejde med DIF, beskrevet hvilket områder som der ønskes at fokuseres på i denne periode. DB har ønsket at arbejde med tre spor, to udviklingsspor og ét Elitespor (Masterplan med Team Danmark). De to udviklingsspor vil vi beskrive herunder.

SPOR 1:

Organisationsudvikling

Vi i Danmarks Brydeforbund vil gerne opfattes som en transparant, relevant og tidsvarig organisation, som bliver drevet af engagerede bestyrelsesmedlemmer. Vi skal opfattes som et forbund, der er tæt på klubberne i deres dagligdag og som har fingeren på pulsen.

Igennem vore tætte klubkontakt, vil vi sikre at klubberne er attraktive for deres medlemmer og de fortsat har frivillige hænder til at lede og udvikle klubben, samt at forbundet forsat er attraktiv for klubberne.

Hvordan vil vi gøre det?

  • Vi skal udvikle og forandre vores organisationen. Vi kigger vores mission/vision efter i sømmene, skabt et værdisæt, som skal fungere som vejviser for hvordan vi gerne vil arbejde fremadrettet i forbundet. Ligeledes skal vi skabe en udvalgsstruktur, der afspejler behovet i DB så den er opdateret i forhold til vores nuværende og kommende udfordringer og ønsker.
  • Vi skal udvikle vores foreninger og klæde dem på til både den nye strategiaftale, men også helt fundamentalt i forhold til at skabe en god, solid og stærk forening. Tankerne, koncepterne og processen fra ovenstående skal tages med ud til foreningerne og deres bestyrelser. Vi ønsker at styrke DB’s synlighed hos foreningerne.
  • Vi ønsker at arbejde mere organiseret og struktureret, når det kommer til det konkrete arbejde i forbundet, som understøtter foreningerne. Udviklingskonsulenten vil gennem flere udviklingsbesøg og forøget kommunikation fra forbundets side, bidrage til at klubbernes struktur vil blive gennemgået med fokus på optimering af nøgleopgaver og rekruttering af kompetencer til bestyrelsens arbejde.
  • Klubudviklingsnetværksmøder genopstår, men i et nyt format som er lokalt forankret.

SPOR 2:

Rekruttering af medlemmer i aldersgruppen fra 3-12 år og fastholdelse af medlemmer fra 13-24 år

Danmarks Brydeforbund ønsker at være et stærkt og attraktivt motoriktilbud for de 3-6-årige tumleglade børn og deres forældre, samt at kunne være en spændende og udfordrende sport, at være aktiv i. Vi ønsker at have skabt nogle attraktive træningstilbud, som formår at fastholde børn og unge uanset sportsligt niveau. Vores ambition er at alle nye medlemmer bliver mødt af engagerede ledere, frivillige og uddannede trænere samt et stærkt socialt miljø. Effekten af de attraktive træningstilbud, det øgede fokus på uddannede træner og aktivering af engagerede frivillige, samt den forstærkede relation til forbundet, skaber en øget fastholdelse af klubberne og deres medlemmer.

Hvordan vil vi gøre det?

  • Vi vil styrke vores rekrutteringsindsats omkring de 3-12 årige og koncentrere den, i forhåbninger om at få mere gennemslagskraft i den givne målgruppe. Formålet er at forøge børnenes kendskab til sporten, også i en tidligere fase af deres liv, end vi gør på nuværende tidspunkt. Vi vil gerne endnu tidligere have børn ind i vores klub og ikke vente til deres første skoleår.
  • Fastholdelsesaspektet bliver for alvor aktuelt fra 13-24 år. Hvor vi vil styrke og koncentrere vores indsats til målgruppen og udvikle tiltag som er mere skræddersyet end vores nuværende. Initiativer som camps, motionstilbud, sociale aktiviteter ude for sporten, samt skabe et miljø der møder vores medlemmer op til 24 år bedre.
  • Uddannelse af nye og nuværende trænere og på alle niveauer, er helt essentielt i dette spor. Samt uddannelse af frivillige, hjælpetrænere, dommere og listefører.
  • Etablering/genetablering af tumlehold, i de klubber som har mulighed og kapacitet til det.
  • Klubudviklingsforløb med fokus på klubbernes egne ambitioner, ønsker og behov.