Spændende Ideseminar og R-møde

Danmarks Brydeforbund afholdte det årlige Ideseminar og R-møde denne weekend

De inviterede deltagere talte trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige repræsentanter for brydesporten i Danmark- herunder en af landets måske største medaljefavoritter ved sommerens OL i Rio: Mark O. Madsen.

Spændende oplæg til ideseminaret

Idéseminaret blev faciliteret af Danmarks Brydeforbunds udviklingskonsulent, Rami Panduro Zouzou, som bl.a. holdt oplæg om foreningslivets potentialer i en lokal kontekst, hvor han præsenterede en model for, hvordan foreningerne kan udvikle deres samarbejdspotentialer og styrke deres evne til at udvikle og implementere projekt- og handlingsplaner.

Rami Panduro Zouzous oplæg blev efterfulgt af et fascinerende oplæg fra børnefysioterapeut, og brydemor, Nanna Johansen fra Brydeklubben Thrott. Nannas oplæg omhandlede brydetræningens fantastiske egenskaber i arbejdet med at styrke børns motoriske og psykosociale udvikling. Udviklingen af motoriske færdigheder er altafgørende for alle børn, da flere peger på at fysisk og psykisk sundhed på længere sigt hænger sammen med de tidlige års motoriske udvikling.

Desværre går de motoriske færdigheder let i dvale fx fordi børn ikke i samme grad bliver udfordret, da selv legepladser er ryddet for redskaber, der udfordrer børns evne til at udvikle sig kropsligt og motorisk. Brydesporten tilbyder ifølge Nanna et rum, hvor den motoriske, fysiske og personlige udvikling stimuleres gennem alsidig træning, leg og ikke mindst muligheden for at overskride egne grænse, når man står alene på måtten ansigt til ansigt med en modstander.

Efter Nannas oplæg kom Rami Panduro Zouzou med et konkret eksempel på, hvordan en forening kan tilrettelægge en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi.

Repræsentantskabsmødet 2016

Dette års repræsentantskabsmøde blev indledt med et minuts stilhed for vores to æresmedlemmer Knud Erik Johansen og Bjarne Haubro-Hansen, der ikke længere er blandt os. 

Resten af dagsprogrammet gik sin sædvanlige gang, og referatet fra Repræsentantskabsmødet vil være at finde på Brydning.dk hurtigst muligt.

Nervepirrende møntkast afgjorde kampvalg 

Der var forud for Repræsentantskabsmødet bebudet kampvalg om bl.a. næstformandsposten. På dagen viste det sig at to af bestyrelsens poster skulle besættes ved kampvalg, henholdsvis næstformandsposten samt en af posterne som menigt bestyrelsesmedlem. Førstnævnte valg blev afgjort 16-12 i den siddende næstformands favør. Tillykke til Erik Nyblom med genvalget.

Dagens sidste kampvalg måtte afgøres ved møntkast, da to på hinanden følgende afstemninger var endt lige. Det siddende bestyrelsesmedlem Peter Rafn vandt møntkastet. Ligeledes tillykke med valget til Peter. Bestyrelsen forsætter således uden ændringer i sammensætningen.

Traditionen tro blev årets brydere, årets ungdomsklub samt årets leder kåret til Danmarks Brydeforbunds årlige Repræsentantskabsmøde.

Nakskov Brydeklub blev kåret som årets ungdomsklub 2015. Sammen med æren, modtog formand Kurt Højgård en check på 2500,- til at fremme klubbens arbejde.

(Kurt Højgård overrækkes pokalen af Palle Nielsen)

Simon McKennell Simonsen blev kåret som årets leder i 2015. Simon har udover sit frivillige arbejde som cheftræner i FFI, også gennemført diplomtræneruddannelsen i 2015. Efter endt uddannelse, har Simon været en af de to faste trænere i udviklingstruppen.

(Simon McKennell Simonsen og Palle Nielsen)

Årets drengebryder 2015

Turpal Bisultanov fra Herning Brydeklub. Turpal udemærkede sig i 2015, ved at vinde stort set samtlige stævner han deltog i.

(Turpal i blå trikot til dette års DM. Foto: Herning Brydeklub) 

Årets ungdomsbryder 2015

Lukas Høier Jensen fra BK Thor. Lukas blev bl.a. nordisk mester for ungdom i 50kg.

(Lukas i blå trikot til dette års DM for ungdomsbrydere. Foto: Niels Hansen)

Årets juniorbryder 2015

Rajbek Bisultanov fra Herning Brydeklub. Rajbek vandt bl.a. det nordiske mesterskab i 74 kg junior, samt blev. nr. 7 til EM. Som resultat af Rajbeks fine præstationer i 2015, blev han optaget på landsholdet d. 1. januar 2016.

(Rajbek kaster sin modstander i omvendt livtag til Thor Masters 2016. Foto: Niels Hansen) 

Årets seniorbryder 2015

Mark O. Madsen fra BK Thor. Mark har med sin flotte 2. plads til VM, kvalificeret sig til at deltage ved OL i Rio.

(Mark O. til NM i Tallinn, 2016. Foto: Niels Hansen)

 

(Peter Jensen - BK Thor, Mark O. Madsen - BK Thor, Simon McKennell - FFI, John Vestergård - Herning, Kurt Højgård - Nakskov.)


af Rami Zouzou / Michael Yde - 07.06.2016