Teknikmærker


Danmarks Brydeforbund har samlet en række øvelser og teknikker, ud af mange, i forskellige niveauer.

Ved forskellige lejligheder, typisk ved begynderstævner og talentsamlinger, trænes øvelserne og bryderne kan gå op til en prøve.
En bestået prøve honoreres med et synligt bevis på bryderens startlicens.

Der er en rød tråd fra de motoriske øvelser, som er tilknyttet motorikmærket, gennem bronze - og sølvmærket og frem til guldmærket.

Danmarks Brydeforbunds ønske er at klubberne træner øvelserne og teknikkerne, så bryderne står godt rustet hvis de senere vil afprøve deres kunnen på talentsamlingerne. Ligeledes er det et krav, at bryderne har bestået mindst Sølvmærket, hvis de vil deltage i Danmarksmesterskaberne. Læs mere om kvalifikationskravene i folderen her

Der understreges at øvelserne inkluderet i teknikmærkerne blot er et udsnit af mange øvelser og teknikker, så det er vigtigt at der ikke ensidigt trænes på øvelserne i teknikmærkerne.

Øvelserne og teknikkerne er tegnet, beskrevet og filmet. Følg fanerne til venstre. Her finder du også tilmeldings -og prøveskemaer til til respektive mærker.

Teknikmærkeprøven

Klubberne skal tilmelde til prøverne med bryderens fuldenavn og hvis muligt licens nummer.

OBS:
Du skal have indløst startlicens for at deltage til DB’s teknikmærkeprøver. Startlicensen skal medbringes til selve prøven. 

Tilmelding til teknikmærkeprøverne skal laves i det skema, som svarer til det mærke som skal tages.

Tilmeldingsskemaet sendes til rpz@brydning.dk to dage før prøven.

Klubbens trænere varmer bryderne op og sætter dem ind i hvad de går ind til.

Bryderne bliver eksamineret af ATK Teamet, der sikrer kvalitet og ensartethed.

Tilmeldingsskemaet, fungerer også som afkrydsningsskema, hvor ikke-beståede øvelser er afkrydset. Dette skema får klubtræneren med hjemefter prøven.

Der gives op til tre chancer for at bestå en øvelse.Selvom en udført øvelse ikke kan godkendes forsætter prøven, og de resterende øvelser gennemføres.

Efter at have bestået eksempelvis Bronzemærket må bryderen gerne deltage i prøven til Sølvmærket samme dag.

ATK teamet sætter tid af efter prøven til at samle op og berette om det generelle indtryk – ikke til personlig sparring. Trænere opfordres til at deltage her og bruge dette som en spørgetime.