Hvorfor har vi en Udviklingstrup?

Udviklingstruppen blev genindført i 2015, og har været en bragende succes lige fra første træningssamling. Det primære formål med Udviklingstruppen er, at samle drenge og ungdomsbrydere der kan motiveres til mere end hvad klubbens træning i dagligdagen kan tilbyde. Bryderne der for langt størstedelens vedkommende er gengangere, sikrer en homogen masse af unge brydere med et fælles mål, at blive dygtigere til brydning – alt imens de har det sjovt og danner nye venskaber med ligesindede. ATK teamet vil således sikre brydedanmark forsat har et fast tilbud med god aldersrelateret træning.

Initiativet med udviklingstruppen er som sidste sæson ligeligt delt mellem bredde og elite. Udover at truppen vil kunne motivere brydere til at blive mere seriøse med træningen, så organiseres de bedste drenge og ungdomsbrydere, der endnu ikke er med i DB´s elitearbejde. Dog er truppen ligeledes rette hylde for de brydere der ikke har den store ambition om eliteidræt, men som måske vil måle sig selv på teknikmærker eller som bare synes brydning er en fantastisk sport og gerne vil udfordre sig selv yderligere.

ATK teamet stiller med faste trænere hver gang.

De deltagende brydere bliver sikret kvalificeret sparring. I den aldersgruppe hvor klubberne oftest udfordres af frafald, vil truppen hjælpe med fastholdelse af bryderne, via fællesskab med jævnaldrende med samme interesse. Endvidere er trænere, ledere og forældre altid velkomne på udviklingstruppens træningslejre!

Det er forsat et adgangskrav at man skal have bestået teknikmærket i sølv. Det er klubberne selv der skal udtage de brydere der lever op til adgangskravet. 

Med denne trup vil vi dels gerne lukke ”hullet” mellem Team2020 og de rutinerede brydere rundt omkring i klubberne. Eliteudvalget vil benytte udviklingstruppen til at forsøge at spotte talenter i en tidligere alder og være med til at sikre deres udvikling frem til de har en alder og et niveau, som kan gøre dem gældende på en trup som Team2020. Derudover vil vi gerne sikre os at de brydere som måske ikke har drømmen om OL, stadig føler de kan udvikle sig i vores fantastiske sport; enten målbart via opnåelse af teknikmærker, eller via en anderledes træning end den daglige, samt prøve at deltage på rigtige træningssamlinger.

Udviklingstruppen tilbyder seks årlige træningssamlinger, og ATK teamet er hovedansvarlige for udviklingstruppen. Landstrænerne vil deltage mindst én gang årligt.

Samlingerne foregår på samme måde som de hjemlige samlinger for U23 landsholdet. Man møder op fredag aften til fælles aftensmad og slutter ved frokoststid om  søndagen. Det koster DKK 500,- pr. pers. i egenbetaling.

Prisen inkluderer aftensmad fredag, morgenmad, frokost og aftensmad lørdag, morgenmad og frokost søndag samt drikkevarer og frugt under samlingerne. Hertil kommer transportudgifterne, der påhviler klubberne.

Overnatning er “på madrassen” så deltagerne skal have sovepose og liggeunderlag med.

Trænere, chauffører og forældre er velkomne

Skulle der være trænere eller “chauffører” der overværer en hel samling, spiser og overnatter de gratis, da vi meget gerne ser at I møder op på disse samlinger.

Disse samlinger kommer til at foregå rundt omkring i brydedanmark. Vi vil ud til jer i klubberne. Vi håber naturligvis på en bred opbakning til dette projekt i brydedanmark. Det kunne være så fedt hvis trænere/ledere vil dukke op og deltage aktivt på disse samlinger, sammen med deres brydere.

I er altid velkomne til at kontakte ATK@brydning.dk, såfremt I har spørgsmål!