Nyt fra Udviklingstruppen

Her er en lille sommerhilsen fra Udviklingstruppen der omhandler vores nye trænere, truppens samlinger i 2. halvår samt bindende tilmelding

Udviklingstruppen er klar til sin tredje sæson, hvor der tilføres tre nye ressourcestærke trænere til ATK teamet. Foruden truppens nye trænere er, Årets Leder 2016, Luca Holt forsat garant for, at der er træning på højt niveau til Udviklingstruppens brydere.

Jesper Kierkegaard er 21 år gammel og læser til bygningsingeniør på SDU. Jesper er træner i KIF brydning, hvor han træner både puslingeholdet, såvel som drenge/ungdomsholdet og klubbens talenthold for ungdoms- og juniorbrydere. Jesper har netop afsluttet teoridelen af DIFs diplomtræneruddannelse, og påbegynder specialforbunds praktikdelen i den kommende sæson.  

Anne Christensen er 34 år gammel og arbejder til daglig som fysioterapeut. Anne er en aktiv del af brydeklubben Heros, hvor hun træner klubbens piger. For nogle år tilbage var Anne en del af kvindeeliten i dansk brydning, og havde blandt andet et stort engagement i brydeklubben HGB i Helsingborg.

Anders Nyblom er 35 år gammel, og er uddannet salgsassistent i Dagrofa. Anders går til hånde i BK Thor hvor han træner klubbens puslinge- og drengehold, samt kvindemotionsholdet. Anders kender du måske også fra landsholdet, hvor han var aktiv i en 10 årig periode og deltog i flere EM, VM samt OL i 2008.

(Fra venstre: Jesper Hansen, Anne Christensen, Anders Nyblom samt Luca Holt. Privatfoto)

Udviklingstruppen mødes følg. weekender i 2. halvår 2017

22.-24. september i Odense

27.-29. oktober i Kolding

15.-17. december i (?)

Vi indfører bindende tilmelding til Udviklingstruppens samlinger

I den nye sæson har vi set os nødsaget til at stramme op omkring afbud, og som en konsekvens heraf må vi indføre bindende tilmelding.  

Der kommer til at være bindende tilmelding, medmindre man melder afbud inden tilmeldingsfristen er overskredet. Det betyder med andre ord, at klubberne vil blive opkrævet for det fulde egenbetalingsbeløb, såfremt man melder fra efter deadline - eller helt udebliver.

Der har desværre været flere eksempler på, at klubber har tilmeldt en håndfuld brydere og først meldt afbud på dagen. Vi har også set eksempler på, at en klub blev hjemme, da en enkelt bryder ikke alligevel skulle afsted på træningssamlingen. Sidst men ikke mindst er det snarere reglen end undtagelsen, at klubberne først tilmelder sig efter tilmeldingsfristen, ved personlig henvendelse fra forbundet.

Det har desværre en negativ konsekvens overfor initiativerne, der skal fremme sporten, men også for de værtsklubber som gør en stor indsats.

Danmarks Brydeforbund såvel som de danske klubber, kan ikke udbyde aktiviteter, under forudsætninger som at folk tilmelder sig og bliver hjemme. Eller omvendt at folk ikke tager stilling til om de kan deltage eller ej, og blot dukker op på dagen. Ville din brydeklub afsætte 5 frivilliges tid en hel weekend, for at der ingen dukkede op. Eller ville din brydeklub synes det var nemt at handle billigt ind til mellem 16 og 45 personer i god tid?

På den baggrund indfører vi derfor bindende tilmelding af hensyn til arrangørklubberne, der bruger en masse ressourcer på at få disse samlinger til at køre glidningsfrit. Vi opfordrer alle til at være med til at overholde deadline for tilmelding og afbud.


af Danmarks Brydeforbund - 05.07.2017