Store ændringer til Ungdoms EM i Sarajevo

United World Wrestling vil med ændret stævneformat øge fokus på vægttab samt sikre bedre mediedækning af medaljekampe

Som nævnt i nyheden her på siden, den 17. marts er der mange nye ting på vej fra United World Wrestling (UWW). De endelige beslutninger bliver taget i forbindelse med VM i Paris i august. Her er blandt andet udvidelsen af seniorvægtklasser fra 8 til 10 på agendaen, samt eventuelle vægtklasseændringer i ungdom og juniorkategorierne. UWW forventer at offentliggøre ændringerne sidst i august, og der forventes at dette setup er gældende for denne olympiade.

En af de rigtigt store ændringer er ændringen i selve stævneformatet. Dette prøves for første gang ved Ungdoms EM, der starter søndag den 23. juli i Sarajevo, Bosnien & Hercegovina. Ændringerne der er foreslået har to store hovedformål; At mindske fokus på store vægttab og bedre mediedækning af medaljekampene.

Rent praktisk bliver kampene i en vægtklasse afviklet over to dage. Den første dag slutter af med semifinalerne og dag to starter med repechage kampe efterfulgt af bronzekampene og afsluttet med finalen. Denne opdeling muliggør en bedre nyhedsdækning af alle ”finalister”.

En helt ny måde at afvikle indvejning på

En endnu større ændring der bliver afprøvet i Sarajevo er selve indvejningen. Dagen før vægtklassen skal afvikles, skal holdlederen indlevere ”Final Entry” senest kl. 12.00. Samme dag, kl. 16.00 skal holdlederen (eller stedfortræder) foretage lodtrækning for den eller de brydere, der skal bryde næste dag. Dette for at klargøre listeføringen til næste dag. På stævnedagen er der ”Medical Control” og indvejning fra 08.00-09.00. og stævnestart blot en time senere! Hvis en eller flere brydere af nogen anledning ikke møder op til indvejningen, eller ikke klarer vægten, bliver disse dømt som tabere i deres første kamp! Rent teoretisk kan det få spændende konsekvenser, hvis f.eks. to brydere der skulle møde hinanden, begge to bliver ”streget”. Der foretages således IKKE en ny lodtrækning på stævnedagen!

Bryderne der er kvalificeret til kamp(e) dag to, skal vejes igen kl. 09.00-09.15 på finaledagen. Her tillades +2kg rejsevægt. Her gælder samme regel som ved dag 1 – klarer man ikke vægten, dømmes man som taber i kampen og resterende brydere ”rykker frem” i skemaet. Så hvis en finalist ikke klarer vægten dag 2, rykker den tabende semifinalist op fra bronzekamp til finale! Repechage kampene starter kl. 10.00 og medaljekampene starter kl. 18.00.

Dette format bliver afprøvet ved Ungdoms EM og Ungdoms VM, hvorefter der tages endelige beslutninger. Såfremt formatet bibeholdes, bliver det implementeret fra 1. januar 2018.

Specielt den nye indvejningsprocedure vil sikkert skabe en hel del forvirring i Sarajevo. Den korte restitutionstid mellem indvejning og stævnestart, vil højst sandsynlig få en ganske afgørende indflydelse på brydernes præstation. Den ændrede indvejningsprocedure vil utvivlsomt kræve at de deltagende hold kommer velforberedte til Sarajevo.

Mere om Ungdoms EM på søndag

På søndag kan du læse mere om hvordan landstrænerteamet forbereder bryderne på den nye indvejningsprocedure.


af Erik Nyblom - 21.07.2017