Partnerskaber der skaber værdi

Partnerskabet mellem Roskilde Festivalen og AIR Brydeklub er en stor gevinst for festivalen, deltagerne og AIR Brydeklub. Udviklingskonsulent Rami Zouzou kiggede forbi i år

Teltområderne D, E, F, G og H er pænt ryddet og de glade festivaldeltagere er altid i gode hænder, hvis de skulle komme ud for et uheld eller bare har generelle spørgsmål omkring faciliteter, mad og musik. Det skyldes ikke mindst, at AIR Brydeklub i mere end 25 år har fungeret som servicevagter og supervisorer på området og må siges at have oparbejdet en vis rutine med festivalens miljø, kultur og afvikling. De få sure miner, der måtte opstå, bliver håndteret med et smil på munden og så professionelt, at selv de mest bekymrede forældre trygt overlader kost, kugle og speltboller i hænderne på de mere end 200 gul - og orangeklædte brydevenner fra Roskilde, som rekrutteres i og omkring miljøet i Roskilde Brydeklub- herunder skoler og andre brydeklubber. 

(Martin Lorenzen fra AIR med Udviklingskonsulent Rami Zouzou. Foto: AIR)

Søren Nielsen fra Roskilde Festivalen er mere end tilfreds med samarbejdet. ”Uden det frivillige engagement kunne Roskilde Festivalen overhovedet ikke løbe rund. Med sin stabilitet, erfaring og ikke mindst enorme arbejdsindsats, er AIR Brydeklub derfor et kæmpe aktiv og en vægtig medspiller i gennemførsel i af denne kæmpe begivenhed. Ikke alene er den lokal, men netværket til landets brydeklubber har vi i de seneste år draget stor fordel af, hvorfor vi påtænker at afholde et større infomøde for landets klubber og inkludere dem i arbejdet, så de kan tjene nogle penge” udtaler Søren Nielsen.

For selv om servicevagternes indtægt ved de 4 x 8 timers vagter er et festivalarmbånd, så er der en økonomisk gevinst for foreningen forbundet med deltagelsen. ”På grund af vores deltagelse i festivalen, kan AIR opretholde sig høje aktivitetsniveau uden hele tiden at skulle jagte sponsorer” udtaler Bo Lorenzen fra AIR. Han syntes derfor, det er positivt, om festivalen faciliterede et infomøde for landets øvrige klubber, så de også får mulighed for at tjene nogle penge. Festivalen mangler nemlig frivillige og mon ikke nogle klubber også kunne bruge lidt midler til deres udviklingsarbejde de kommende år.  

Udviklingskonsulent Rami Zouzou var ligeledes begejstret. ”Det er min første festival, og jeg er imponeret. Ikke over antallet af branderter, men over den flid og disciplin, de frivillige udviser. Ydermere syntes jeg, at sådanne partnerskaber bør tjene som inspiration for nye partnerskaber mellem mindre specialforbund og virksomheder, da organisationsstrukturen er flad, kommunikationskanalen enkelt, hvilket skaber nem adgang til publikum, medlemmer og nye kunder til gavn og glæde for foreningens udvikling og virksomhedens vækst.”


af Danmarks Brydeforbund - 02.07.2017