NKC: Inspirationsdag for alle trænere og brydere

Det nationale kraftcenter inviterer alle trænere og brydere til gratis inspirationsdag d. 1. april

DB havde planlagt seminar for klubudviklingsnetværket d. 25. marts samt et trænerkursus d. 1. april målrettet tumleholdenes trænere.

Vi har besluttet at aflyse klubudviklingsnetværket d. 25. marts. Årsagen hertil er at vi har næsten lige været samlet i Frederiksværk. Danmarks Brydeforbund fik input til det strategiarbejde som vi har iværksat. DB afholder selv bestyrelsesmøde d. 25. marts, hvor dette arbejde er på dagsordenen. Det passer således bedre, at få inputs næste gang til ideseminaret og R-mødet d. 20. maj.

Rami har fået flere tilbagemeldinger fra klubberne, omhandlende at forbundet på nuværende tidspunkt har et aktivitetsniveau, der ligger i overkanten af hvad klubberne kan afse ressourcer til. Dette tager vi naturligvis til efterretning.

Når det handler om trænerkurser for tumlehold og nybegyndere, så skal vi ikke halse noget igennem omend det er efterspurgt her og nu. På strategimødet d. 18. februar arbejdede vi videre med denne efterspørgsel mhp. en større indsats på området tumlingehold, som led i vores tilgangstrategispor 2018-2021. Vi vil vende det med resten af bestyrelsen. Hvis der findes opbakning, vil vi bruge mere tid på at finde de rigtige undervisere, få lavet kursusmateriale og få det markedsført. Vi håber og tror på at vi skyder det igang efteråret 2017.

Så i stedet for at afholde dette kursus lørdag d. 1. april håber vi, at klubberne i stedet vil deltage på inspirationsdagen på NKC.

Inspirationsdag for trænere og brydere på NKC

Vi har nemlig glæden af, at invitere samtlige klubtrænere og brydere der har interesse i at se hvad der foregår på NKC. For trænerne vil der være et oplæg omkring sæsonplanlægning og parøvelser/introduktion til styrketræning. Jeres brydere er naturligvis velkomne til at deltage i NKC-træningerne denne dag. 

Formålet med denne dag er at give jer et indblik i hverdagen på NKC samt, at give jer derude i brydedanmark et indblik i trænerteamets visioner for NKC og dansk brydning. Vi håber dagen også vil give anledning til sparring og fornyet samarbejde med de danske brydeklubber.

Program:

08.30 – Velkomst & morgenmad

10.00 – Træning (observation)

12.00 – Middagsmad

12.30 - 16.00 – Sæsonplanlægning + Parøvelser/intro til styrketræning

16.00 – Træning (observation)

18.00 – Aftensmad + evaluering af dagen

Trænerudvalg

Der vil blive oprettet et trænerudvalg for alle interesserede trænere. Så har man lyst til at høre mere om det eller blive en del af det nye trænerudvalg så kræver det blot, at man møder op denne dag og giver sin interesse til kende.

Vi håber på et stort fremmøde og aktiv deltagelse, hvor I fået lov at sætte dagsorden i store træk. Vi håber ligeledes at der mange som har lyst til at blive en del af det kommende træner-udvalg!

Tilmelding skal ske senest d.24. marts 2017 til Thor Hyllegaard på mail: th@brydning.dk. Det er gratis for både brydere og trænere, at deltage. 

Lad os alle blive inspireret af hinanden og løfte overliggeren endnu et hak i dansk brydning!


af NKC styregruppen & Danmarks Brydeforbund - 26.02.2017