Foreningskultur og strategiske målsætninger

Nu på lørdag d. 18 februar afholder Danmarks Brydeforbunds arbejdsgruppe møde med Danmarks Idrætsforbund for at drøfte de strategiske spors konkrete målsætninger

Der opereres med to målsætninger:

  • Resultatmål knytter sig til formuleringen af vores spor. I vores tilfælde, hvor vi skal rekruttere og fastholde medlemmer, skal vi formulere, hvor meget vi vil, og ikke mindst kan, vækste over de næste 4 år. Resultatmålet ligger derfor fast i hele perioden.
  • Procesmål definerer de indsatser, der skal til for at indfri vores resultatmål og kan justeres undervejs. Her spiller klubbernes input naturligvis en helt central rolle, da det er jeres indsatser, der skal sikre implementeringen. 

Derfor er det ikke tilfældigt, at jeg søndag den 19. februar samler trænere og ledere til kursus om foreningskultur. I den strategiske proces Danmarks Brydeforbund er inde i, har det aldrig været vigtigere at tale om foreningskultur. Uanset om man er bevidst om den eller ej, så har alle foreninger en kultur.

Foreningskultur defineres som summen af ledere, udøvere og frivilliges værdier, adfærd, rutiner og praksis. Kurset kommer derfor i naturlig forlængelse af mit foregående kursus, som omhandlede storytelling, da vores narrativer siger en hel del om den kultur, vi har. For spørgsmålet er, om vores foreningskultur er egnet til at nå de strategiske mål, som vi har i sat os - at rekruttere og fastholde flere medlemmer. For strategien kan ikke realiseres uden en egnet kultur.

Jeg glæder mig derfor til at se Jer på søndag, hvor vi i fællesskab skal identificere og beskrive de værdier, der kendetegner vores foreninger for derigennem at skabe det stærkest mulige fundament for implementeringen af de strategiske mål.


af Rami Zouzou - 14.02.2017