Settlement har startet forløb med brydning

De næste 8 uger skal 8 børn i alderen 10-14 år lære at kaste, rulle og falde. Og de elsker det.

Klubfællesskabet Settlement, er påbegyndt et 8 ugers brydeforløb. Som en integreret del af forbundets strategiske implementering skal der etableres samarbejdsaftaler med skoler og institutioner, der henvender sig til den målgruppe, vi henvender os til i de strategiske spor. Og her er fritidsordninger en oplagt samarbejdspartner.

Institutionen Settlement er en selvejende institution med et reelt fritidsklubtilbud for de 10 – 14 årige, konkrete idrætstilbud, som en del af dets pædagogiske praksis.

Børnene vælger hvert kvartal et modul, som strækker sig over 8-12 uge. Og fredag den 3.11 startede 8 drenge op på et 8- ugers forløb, hvor de skal prøve kræfter med oprulning, flyvende mare, hovedfaldsgreb, hoved- i- klem og måske krydstag. Det var i hvert fald krydstaget, som de syntes, så sejest ud.

”Jeg bliver altid glad, når det lykkes at etablere formelle og længevarende samarbejdsaftale, da det skaber de mest optimale rammer for at give en grundig introduktion til alle aspekter af vores sport” siger udviklingskonsulent Rami Panduro Zouzou.

Der blev ikke kun svedt, men så sandelig også grinet, for drengene syntes ikke alene, det var nogle sjove øvelser, men det var nu lidt sejt at kaste en kammerat, som var større end en selv.

Der blev spurgt ivrigt ind til selve brydekampen til en rigtig turnering, da alle var enige om, at kampen var den sjoveste del af træningen. Så mon ikke, et klubbesøg kan komme på tale, da de 8 drenges kæmpe engagement og motivation, skal udnyttes optimalt.

Læs også

"Brydning i skolen - Sæt kamplege og brydning på skoleskemaet" Brydning.dk


af Rami Zouzou - 12.11.2017