Sidste nyt fra Danmarks Brydeforbund

Kort nyt fra Danmarks Brydeforbund om DBs Love, et spændende trænerkursus samt referatet fra bestyrelsesmødet i juni måned

Danmarks Brydeforbund har fået nye love

Der blev vedtaget en række ændringer til DBs love på årets repræsentantskabsmøde, og den opdaterede udgave af Love for Danmarks Brydeforbund er nu at finde på hjemmesiden.

En længe ventet oprydning i DBs dokumenter, referater, regulativer mv er nu igang. Der er således nu en opdeling mellem "Vedtægter og love", "Referater" og "Dokumenter". Eksempelvis er der nu kommet samling på (næsten) alle referater fra bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, repræsentantskabsmøder mv her.

(Klik på "Om Brydning" og derefter klik på "Danmarks Brydeforbund")

Træneruddannelse - DIF Coaching 1 

Vil du lære at anvende coaching i dit virke som brydetræner? Har du mod på at arbejde med dig selv og din relation til dine brydere? 

Så meld dig til DIF Coaching 1. På uddannelsen bliver du bevidst om, hvad det vil sige at være en coachende træner, og du får styr på, hvad der adskiller coaching fra andre ledelsesstile. Du lærer også at bruge coaching i praksis, fx under træning og i konkurrencesituationer. Og så lærer du, hvornår det giver mening at bruge coaching - og hvornår det bestemt ikke gør.

Læs mere i informationsfolderen om DIF Coaching 1 her. Der er sidste tilmeldingsfrist til DIF Coaching 1 allerede d. 1. august! 

 

Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholdte sædvanen tro bestyrelsesmøde dagen før repræsentantskabsmødet. Referatet kan læses her.


af Danmarks Brydeforbund - 22.06.2016