Nyt fra Officialsudvalget

Der sker ting og sager på dommer og listefører fronten i den nye sæson. Dommeruniformen skal opdateres, der skal afholdes kursus og så skal der sørges for at det forsat er attraktivt at være dommer og listefører. Sidst men ikke mindst er brydereglerne blevet oversat til dansk.

United World Wrestlings bryderegler – nu på dansk

Gennem foråret har Thomas Nielsen fra Officialsudvalget arbejdet med at oversætte brydereglerne til dansk. Dette har ikke været nogen nem opgave eftersom reglerne fylder hele 52 sider. Hertil skal det medregnes at reglerne oprindeligt er forfattet på fransk og herfra oversat til engelsk. Den fulde mening af reglerne har ikke altid overlevet oversættelsen fra fransk til engelsk, så Thomas havde med andre ord ”fået noget at rive i”. Download brydereglerne her.

Dommer- og listeførerkursus i september

Der afholdes kursus for alle dommere og listeførere, lørdag og søndag d. 10.-11. september. Kurset afholdes på Næsbylund Kro & Hotel i Odense. Se invitationen her. (OBS: bindende tilmelding.)

På kurset underviser Lene Søberg og Else Kilgod i listeførerarbejdet, og Erik Poulsen, Peter Rafn samt Thomas Nielsen underviser dommerne. Alle kursusdeltagere modtager undervisning i både listefører- og dommerdelen. Der vil være videomateriale, præsentationer, en skriftlig prøve samt videoprøve.

Profil af Thomas Nielsen

Thomas er international kategori 3 dommer, og har været til dommerprøve i Baku med henblik på at blive opgraderet til kategori 2. Thomas må vente i spænding på resultatet, eftersom United World Wrestling kun opdaterer dommerlisten én gang årligt i december måned.

I Officialsudvalget har Thomas taget ansvar for at oversætte de regelændringer der er kommer løbende, og nu senest oversat hele regelsættet. Endvidere er Thomas en af dem, der står for at undervise de øvrige dommere, samt at udarbejde det materiale der skal anvendes i undervisningen.

(Thomas Nielsen til NM i Tallinn. Foto: Niels Hansen)  

Thomas er i samarbejde med Peter Rafn ved at finde en afløser til den nuværende dommeruniform. Den nye dommerbeklædning vil bestå af en sort polo T-shirt, samt koksgrå benklæder. Således udviskes den store forskel i påklædningen nationale og internationale dommere i mellem.

Hvis det står til Thomas stopper det dog ikke her – han ser nemlig gerne alle dommere udstyres med et sæt bestående af: fløjte i DB keyhanger, rødt og gult kort, samt rødt og blåt armbind ligeledes med DB logo. Thomas bemærker dog afslutningsvis at det vil være nødvendigt at finde økonomiske midler, for at dette ønske kan realiseres.

Rekruttering af nye dommere

Thomas har videre gjort sig tanker for hvad der skal til for at rekruttere nye dommere.

»I det hele taget så er min ide, at hvis man kan få skabt et positivt omdømme omkring det at være dommer, så tror jeg, at det er lettere at hverve nye, og nogen kommer måske helt af sig selv.«

Det skal være attraktivt at være frivillig inden for brydesporten, og brydedanmark skal være medvirkende til at det er prestigefuldt at være dommer idenfor vores idræt. Dommeren skal ikke reduceres til blot at være en mand i hvidt dommertøj. Dommere bør præsenteres ved navn ved hvert stævne, og hvorfor ikke kåre ”årets dommer” som andre idrætsforbund gør?

For at der skal kunne rekrutteres nye dommere, bør brydedanmark i fællesskab arbejde på hvordan man kommer med tilråb på sidelinjen. Lad os enes om at vi hepper på den bryder vi holder med. Ingen bliver motiveret ved, at der råbes negative ting om modstanderen eller dommerne!

Sidst men ikke mindst, så skal vi ikke være blinde for at fastholdelse i dommergerningen er lige så vigtig som rekruttering. Stævnearrangører skal ikke tage dommerne for givet, og de frivillige dommere skal kunne motiveres individuelt, så dommergerningen giver mening for alle dommere.


af Thomas Nielsen / Michael Yde - 14.06.2016