Varsling af Repræsentantskabsmøde

Danmarks Brydeforbund gør opmærksom på at der afholdes årsmøde i juni måned

Der afholdes Repræsentantskabsmøde lørdag d. 4/6-16 kl. 15.00 på Scandic Hotel i Odense.

Forslag der ønskes behandlet, skal være Danmarks Brydeforbund i hænde via e-mail: info@brydning.dk, senest 4 uger før afholdelsen af årsmødet.

Der bliver i lighed med sidste år afholdt Ideseminar om formiddagen fra kl. 11.00. Indskrivning samt morgenmad fra kl. 10.00 til 11.00.

Invitation kan tilgås i DBs kalender

Varsling af Repræsentantskabsmøde 2016

Vel mødt


af Michael Yde - 30.03.2016