Formandsskifte i Aars BK

Ny formand i Aars BK

Kim Olsen har takket af efter 21 år ved roret i Aars Brydeklub. Det er unge kræfter, der har taget over i klubben – Peter Bonde er nemlig blot 26 år gammel.

Peter Bonde startede til brydning i 1995, og har været tilknyttet klubben lige siden, dog med et par års pause mens han uddannede sig til elektriker.

Den afgående formand Kim Olsen har gennem flere årtier sørget for at medlemstallet i klubben steg, og har ført brydeklubben fra beskedne fysiske rammer i en kælder, til nye flotte lokaler i Østermarkens Idrætscenter.

Aars BK og Danmarks Brydeforbund vil gerne takke Kim Olsen for den store arbejdsindsats og det engagement han har lagt i klubben gennem så mange år.

Kim blev i forbindelse med overdragelsen af formandsposten udnævnt til æresmedlem i Aars BK.


Kim Skriver overdrager formandsskabet til Peter Bonde Petersen


af Else Kilgod - 15.03.2015