ATK implementeringen er igangsat

Lørdag den 4. januar blev der i forbindelse med Team 2020 træningssamlingen i Herning, for alvor taget hul på implementeringen af det aldersrelaterede trænings koncept (ATK).

Landstrænerne Szymon Kogut og Håkan Nyblom, med eliteansvarlige Thor Hyllegaard i spidsen holdt et indledende møde med Herning Brydeklub, der stillede med tre trænere og fem bestyrelsesmedlemmer, hvilket var et flot fremmøde, da invitationen kom ud ganske sent.
Alt forarbejde var ikke færdigt til dette møde, men ved dette introduktionsmøde fik klubben en gennemgang af hvad ATK betyder, både teoretisk og praktisk samt en orientering om kommende aktiviteter.
Klubben skal nu beskrive klubspecifikke udfordringer, således at der ved næste besøg, hvor der afholdes trænerkursus, kan gennemgås alternative løsninger. Dette bliver fulgt op med observation af klubtræning, med efterfølgende evaluering.
Senere i år skal et klubudviklingsforløb igangsættes, med strategi og handlingsplaner frem mod talentcenter status. Dette forløb forventes at vare 2-3 år.

I første omgang forventer vi at igangsætte lignende samarbejde med 2-3 klubber i årets første måneder. Vi vil forsøge at opdatere med nyheder og nærmere beskrivelse senere i januar.

Erik Nyblom
Næstformand


af Else Kilgod - 05.01.2014