Tid til medlemsindberetning til DIF

Kære formænd

Så er det ved at være tid til den årlige medlemsindberetning til DIF.
Det er muligt allerede at gøre det nu via http://www.medlemstal.dk/

Har I ikke modtaget et password så kontakt:

Centralt Forenings Register – Sekretariatet.
Dette Sekretariatet for CFR består af medarbejdere fra DIF, DGI og Firmaidrætten.
Sekretariatet kan kontaktes telefonisk mandag - torsdag 10 - 14.

Kontaktoplysninger:
Sekretariatet for Centralt Forenings Register
Telefon: 70 20 18 00
Email:
info@medlemstal.dk

Husk klubber under DIF har:

§ 5. Forpligtelser
Klubberne er forpligtet til:

3 Hvert år inden den til enhver tid fastsatte dato af Danmarks Idræts Forbund, (som i 2014 er) 31.1.2014 at udfylde og indsende "skema til medlems-registrering" til Danmarks Idræts Forbund.

4 Klubber der ikke har ladet sig registrere hos Danmarks Idræts Forbund inden den til enhver tid fastsatte dato af Danmarks Idræts Forbund, kan fra samme dato blive udelukket fra alle aktiviteter. Det være sig deltagelse i stævner, kurser, møder m.m. Det vil først være muligt igen at deltage i aktiviteter, når forholdet er bragt i orden.

Med venlig hilsen
Palle Nielsen
Formand Danmarks Brydeforbund
42 23 24 80


af Else Kilgod - 09.12.2013