R-møde 27. maj 2011

Mødet startede lidt anderledes end forventet, da det måtte meddeles at næstformand, Louisa McKennell af personlige årsager, havde trukket sig fra posten, dagen før. Suppleant i bestyrelsen, Erik Nyblom, blev sat ind på posten for resten af perioden frem til R-mødet 2012, hvor næstformandsposten er på valg.
Det er ærgerligt at samarbejde med Louisa måtte afbrydes, vi har nydt godt af hendes store indsats, specielt omkring formidling af nyheder.
Valget af dirigent faldt på Knud G. Knudsen, som konstaterede at mødet var lovlig indkaldt, og at der var stemmeberettigede nok tilstede.
Beretningerne gav ikke anledning til den store debat, men der var forskellige afklarende spørgsmål – se referat senere.
Traditionen tro blev mødet afbrudt for at give plads til kåringer:

Årets drenge bryder – August Ottesen, AK Heros, Frederiksværk
Årets ungdoms bryder – Ahmed Iskiandrani, CIK, Christianshavn
Årets Junior bryder – Fredrik Bjerrehuus, Herning BK
Årets Senior bryder – Mark O. Madsen, BK Thor, Nykøbing Falster
Årets pige bryder – Ida Stuhr, Jyden, Aalborg

Årets ungdomsklub - CIK Christianshavn
Årets leder – Peter Stæhr, AK Heros, Frederiksværk
Udnævnelse af æresmedlem – Bent Lauritsen, Herning BK

Stort tillykke til alle!

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, var en fornøjelse for kasserer Lene Søberg, der kunne meddele at egenkapitalen er mere end genoprettet, efter at VM 2009 og projektet for vanskelig stillede børn endelig var gjort op. Gennemgang af årets budget, som vi er godt i gang med at fortære af, gav ikke anledning til bemærkninger. Elitebudgettet fylder selvsagt meget, nu hvor OL satsningen tager til.

Gennemgang af hovedlinjer for DB’s virke i fremtiden, havde givet lidt hovedbrud hos formanden mht. formen af fremlæggelsen af de mange områder. Vi valgte at prioriterer og startede med ATK. Der kom mange gode indlæg og kommentar og mange tak for dem. Vi måtte konstatere at formen med at få både ideer og holdninger på banen ikke passede til dagen. Det ville være blevet en maraton. Vi valgte at skære igennem og opfordrede til afklarende spørgsmål omkring fremtidsplanen. Der er fastsat dato for seminar den 3. september 2011, og her bliver der mulighed for at deltage i det videre arbejde. Jeg skal beklage at det blev rodet og ustruktureret, men takker for de mange, der tilkendegav, at det så spændende ud, at de ville bakke op om det videre arbejde, om end ikke alt er lige spiseligt. Jeg ser frem til seminaret den 3. september til at arbejde videre. Her er der mulighed for at påvirke og tage ejerskab i planen. Der blev fra flere sider ytret ønske om, at Ide-seminaret, som vi plejer at afholde dagen før r-mødet, bliver genindført. Dette er taget til efterretning.

Bestyrelses sammensætning efter valget kom til at se ud som følger:


Formand, Palle Nielsen

a)     Næstformand, Erik Nyblom

b)    Kasserer, Lene Søberg

c)     Bestyrelses medlemmer, Else Kilgod, Peter Rafn, Kim Tønder og Amir Lavasani

d)    Suppleant, Niels Hansen

Tak til afgåede medlemmer, Louisa McKennell, Frank Lambreth og Freddy Viholt

Amir Lavasani præsenterede et oplæg til støtteforening for Danmarks Brydeforbund og i forlængelse af dette fortalte Søren Hyllegaard, BK Thor N om personlig sponsorering af talent- og elite brydere. Amir og Søren står til rådighed for yderligere info. Præsentationsmateriale kan ligeledes rekvireres hos formanden.
Der er indhentet tilbud omkring fællesulykkesforsikring til bryderne. Der arbejdes videre med at få dette implementeret.

På bestyrelsens vegne mange tak for et godt R-møde. Vores fornemmelse var at stemningen var god. Vi ser frem til det videre arbejde for Danmarks Brydeforbund.

Danmarks Brydeforbund længe leve!

Palle Nielsen, formand for DB


af Else Kilgod - 29.05.2011