Resumé fra Udvalgsseminaret 18.9.2010

Her er en kortfattet oversigt over resultaterne ved Danmarks Brydeforbunds Udvalgsseminar. De enkelte udvalg præsenteres og deres umiddelbart vigtigste opgaver beskrevet.

Hvis du tænker, at du er gået glip af muligheden for at deltage i det vigtige og meget spændende arbejde – så tager du fejl! Der er sagtens plads til flere – uanset evner og ressourcer. Ring eller skriv til os!

Ifølge Center for frivilligt, socialt arbejde udfører danske frivillige i gennemsnit 17 timers frivilligt arbejde om måneden og den samlede værdi af det frivillige arbejde svarer til ca. 33 mia. kroner. Idræt er i øvrigt et af de mest populære områder.  ”Har du talt med dit forbund i dag? Vi glæder os til at høre fra dig!”

 

 

Eliteudvalget var allerede godt i gang. På seminaret blev der brugt tid på planlægning af trænings- og talentsamlinger, samt udnævnelse af ansvarlige for disse. Eliteudvalget havde kort tid efter deres første møde, hvor den nye sammensætning af udvalget blev endelig konstitueret. En aktiv repræsentant er nu en realitet i udvalget, hvilket formentlig også vil være en gevinst i arbejdet med at opspore en ny landstræner.
Gamle kræfter er dog fortsat vigtige elementer i udvalget.

Formand : Frank Lambreth
Øvrige medlemmer: Erik Nyblom, Thor Hyllegaard, Lars Fonnesbek, Freddy Viholt, Niels Hansen, Andy Nielsen, Frederik Ekstrøm (suppleant).

Klubkonsulentudvalget havde igangsætning af målrettet klubudvikling som fokus. Det er gennem årene blevet gjort mere enkelt og rammerne kan sættes individuelt op, men alligevel er det ikke lykkedes at få særlig mange klubudviklingsaftaler på plads. Vi fik en god dialog omkring de barrierer, der kunne være og fik mulighed for at uddybe enkeltheden i at komme i gang.  Der bliver udfærdiget et brev til klubberne og til konsulenterne og vi ser frem til at få klubudviklingsaftaler på plads med alle klubber.

Formand : Palle Nielsen
Øvrige medlemmer: Morten Hansen, Knud G. Knudsen, Bjarne S. Thomsen, Amir Lavasani, Esben Fonnesbek, Frederik Ekstrøm, Rune Nilsson.

Officials-udvalget havde de sædvanlige udfordringer ift. uddannelse og rekruttering af listeførere og dommere. Heldigvis havde Tordenskjolds Soldater også spændende ideer til udvikling af de Danske Mesterskaber på tapetet, samt opdatering af love og regulativer. Muligheden for at indføre videooptagelse af kampe ved mesterskaber blev drøftet som et udviklingsredskab for trænere og dommere. Stævneafvikling og -planlægning er en stor og krævende opgave, og der blev udviklet på stævnerapporten mhp. indberetning til fordelingsnøglen.

Formand/ansvarlige: Else Kilgod og Peter Rafn
Øvrige medlemmer: Lene Søberg, Erik Poulsen, Thomas Højgaard, Henning Jensen, Lütfü Atay, Sonja Ekström

ATK-udvalget, som er Danmarks Brydeforbund ”lille ny” ser ud til at have alle muligheder for at vokse sig stort og stærk. Med en del velsignelse, både i og udenfor forbundet, var projektbeskrivelsen – som i øvrigt blev fremlagt på Ideseminaret i juni 2010 – direkte anvendeligt ift. organisering. Udover aldersrelateret træning, vil udvalget også fokusere på ernæring og andre vigtige forhold i brydesporten. Første og meget vigtige opgave for udvalget er, at lave en projektbeskrivelse, der skal henvende sig til eksterne interessenter, samt skabe mulighed for fundraising.

Formand/projektleder: Niels Hansen
Øvrige medlemmer: Frank Zielke, Flemming Nielsen, Mohammed Ali Yazani, Peter Jensen.

Kommunikationsudvalget , som både er ”gammel vin på nye flasker” og nybryggede eliksirer, satte sig det ambitiøse og positive mål, at ”Danmarks Brydeforbund skal være attraktivt, signalere troværdighed og stå for sammenhold”. Redskaberne blev drøftet, og det er udvalgets opfattelse, at alt fra den traditionelle presse over fagblade til reklamesøjler, kan anvendes. Det er kun fantasien, der – indtil videre – sætter begrænsningerne. Det var også udvalgets beslutning at sikre korte og nemme forbindelser mellem f.eks. klubber/medlemmer og forbundet, således at nyhedsstrømmen sikres og kvalitetssikres.

Formand: Louisa McKennell
Øvrige medlemmer: Else Kilgod, Christian Ekstrøm, Claus Olsen, Bent Lauritzen, Amir Lavasani.

Louisa McKennell
Næstformand

 

 

 

 


af Else Kilgod - 29.09.2010