Budgetmøde i DIF

Danmarks Brydeforbund er som de fleste ved et specialforbund under DIF og dermed en del af DIF familien. Et forpligtende fællesskab, hvor vi nyder godt af muligheden for sparring, uddannelse, udviklingsbistand mm, samt andel i tipsmidlerne som fordeles til specialforbundene efter en fordelingsnøgle. Brydeforbundet var repræsenteret ved DIF’s budgetmøde fredag og lørdag den 1. og 2. oktober med undertegnede. Et interessant budgetmøde hvor vi blev præsenteret for DIF’s nye overordnede mål frem mod 2014.

·         Flere danskere skal dyrke idræt i DIF’s forbund

·         Mangfoldigheden i DIF idrætten skal styrke kvaliteten fra eliten til bredden

·         DIF skal styrke og værne om frivilligheden i dansk idræt

·         DIF idrætten tager samfundsmæssigt ansvar

Fredag var der beordret gruppe arbejde, hvor vi blev bedt om at give vores tanker og ideer til arbejdsgrupperne i DIF, der arbejder med disse strategier. Et fint break, med mange gode input.

Lørdag gik det løs med budgetmødet, og der var en del ting til afstemning.

Vi blev informeret om DIF’s fremtidige politik på spilområdet. DIF vil bibeholde monopol på lotto, skrabespil og klasselotteriet, men sportsspillene liberaliseres, således at det bliver muligt for udenlandske bookmakere at få licens til at drive disse spil i Danmark. Det blev enstemmigt vedtaget.

Dansk Multisport Forbund, en sammenslutning af ”moderne femkamp” og Triatlon, var blevet enige om at gå hver til sit. Det var der heller ikke nogen protester imod.

Revision af fordelingsnøglen var det helt store emne. Fordelingen af tipsmidlerne til forbundene er udover nogle grundtilskud, aktivitets bestemt. De fleste brydeklubber kender efterhånden disse aktiviteter, da vi i fuld overensstemmelse med det adfærdsregulerende redskab det er, har udfærdiget vores aktiviteter så de passer og dermed giver tilskud til forbundet og videre ud til klubberne. Det er nogle år siden fordelingsnøglen er blevet justeret, og med DIF’s nye overordnede strategier, var der mange forslag til ændringer. De fleste forslag til ændringer hang godt sammen. På trods af, at der for flere forbund, inkl. os selv, der har kroner og øre på spil, var der en ok stemning. DIF var lydhør overfor repræsentantskabet, justerede i forslagene og trak enkelte helt tilbage til revurdering efter dialog med forbundene.

Det vil være for omfattende at gå i detaljer, men for DB giver det som jeg ser det, udfordringer i retninger vi selv gerne vil.
DIF vil have flere medlemmer, det vil vi også. Dertil er nøglen bl.a. blevet ændret således, at et grundtilskud er blevet halveret så den anden halvdel er aktivitets baseret / belønning for tilgang. Tilskud til skolesamarbejdet øges, da dette er en god mulighed for tilgang.

DIF skal tage mere ansvar for talentarbejdet. Dertil flyttes grundtilskuddet til elite over til talent, og der stilles samtidig krav om træneruddannelse, et område som er en af vore største udfordringer.

De forskellige reguleringer træder i kraft fra 2013.
DB’s bestyrelse vil på det kommende budgetmøde den 22. og 23. okt. 2010 snakke tingene igennem, finde ud af hvad det betyder for DB og tage stilling til hvor vi skal ændre ”adfærd”.

Palle Nielsen, Formand DB


af Else Kilgod - 10.10.2010