Budget og B-møde

Danmarks Brydeforbunds bestyrelse holder budget og bestyrelses møde fredag aften den 22. og lørdag 23. okt. 2010 i Fredericia med følgende dagsorden:

1.     Budget 2011 – Lene

2.     Godkendelse af dagsorden.

3.     Status fra udvalgene. Orientering - Alle

4.     Elitekurs. Orientering – Palle

5.     TD styregruppemøde. Orientering – Frank L

6.     Servicecenter. Orientering – Palle

7.     Nyt IT system - hjemmeside.  Diskussion / beslutning – Palle

8.     DIF sekretariats og budgetmøde. Orientering – Palle

9.     Fordelingsnøgle. Orientering / diskussion / beslutning – Palle

10.  Fan tur EM Dortmund. Orientering / diskussion / beslutning - Louisa

11.  Grappling. Diskussion / beslutning - Palle

12.  Evt.

Palle Nielsen

 


af Palle Nielsen - 01.10.2010