Weekendens samling i Herning overgik forventningerne

Selvom om kvantiteten ikke alene er udtryk for succes, håber man i reglen altid at det der arrangeres bliver godt besøgt. Og her først på sæsonen var vi noget i tvivl om klubberne / brydere og trænere var klar til at tage af sted og bruge det meste af en weekend i brydesportens tegn. Datoen var kendt længe og de fleste klubber havde sat et stort kryds i kalenderen, så weekendens kombination af drengesamling og træner 1 uddannelse, blev endda særdeles godt besøgt. Udover at datoen var kendt længe, virker det til at konceptet med at inviterer talenter mellem 12 og 15 år, sammen med deres trænere, er et super godt tiltag for begge parter. Det var fjerde gang, denne weekend med Herning Brydeklub som værter og Herning sportscenter dannede en perfekt ramme for 42 brydere og 20 trænere fra 11 klubber.

Landstræner Jarek Pyzsara sørgede i samarbejde med Szymon Kogut, Thor Hyllegaard og Brian Jørgensen for træningen og det var tydeligt at se om søndagen at bryderne havde forbedret sig.

Trænerne havde også mulighed for at forbedre sig, alle afprøvede den samme teknik som bryderne og på det teoretiske plan handlede det om læring. Nok et lidt undervurderet tema hos mange trænere. Der kan godt være den indstilling, at har man været en god bryder, så er man også en god træner, hvilket naturligvis ikke altid hænger sammen. Viden om læring, har indvirkning på den valuta du får ud af det, du giver videre til dine brydere.

Både i teori lokalet og på madrassen blev der udvekslet erfaringer, alle fik noget med hjem.

Kvantiteten kunne der ikke klages over, bryderne var tændte og opsatte på at vise deres værd og virkede tilfreds med weekenden, trænerne var generelt også tilfredse, men udtrykte også ønsker om forbedringer og justeringer. Der blev budt ind med gode forslag til dette under evalueringen. Der vil blive ændret noget på formen, så det kommer bryderne mere til gode og bestræbes på større effektivitet, samt bedre dynamik mellem teori og praksis i forbindelse med træneruddannelse.

Erik Nyblom og undertegnede, tillader os at kalde weekenden en upræget succes og der skal lyde en stor tak for den flotte opbakning, vi ser frem til næste gang, som er den 28 og 29. november. Stedet er ikke kendt endnu.

Palle Nielsen


af Palle Nielsen - 24.08.2009