Antidoping info

Vi har fået nogle forespørgsler vedr. astmamedicin og antidoping certifikat. Vi har derfor valgt at her gengive Anti Doping Danmarks (ADD) info angående nye dispensationsregler (TUE-regler) for 2009, men vil samtidig kort ridse de mest elementære op;

Deltagere til alle internationale mesterskaber (EM, VM, OL, UEM, JEM, JVM) samt alle brydere, der deltager på landholdet til en international seniorturnering (FILA) skal have en international dispensation (TUE) udstedt af FILA før de deltager.

I overgangsperioden (2009) gælder dog følgende særregel;
Har du tidligere (2007-2008) fået udstedet en dansk TUE, der gælder for hele 2009, godkender det internationale forbund denne i hele 2009.

Brydere der ikke tilhører ovenstående kategori, kan søge dispensation for astmamedicin (TUE) retroaktivt (efter en dopingtest). Udøvere under 13 år skal ikke have et TUE-certifikat.

Med hensyn til eventuelle blokader, skal udøveren sørge for at få udfyldt en ”Erklæring om brug af glukokortikosteroider” i forbindelse med lægebesøget og sende denne til ADD.

Nye dispensationsregler (TUE-regler) for 2009
Anti Doping Danmark følger de internationale regler for dispensation til behandlingsmæssig anvendelse af lægemidler i overensstemmelse med den internationale standard for TUE.

Idrætsudøvere der har fået stillet en diagnose, der gør at han/hun skal behandles med medicin, som indeholder stoffer på Dopinglisten skal følge disse regler.

Fra 1. januar 2009 er reglerne ændret for udstedelse af nye dispensationer fra Dopinglisten (TUE).

Se oversigt over TUE regler 2009

TUE'er udstedt før 1. januar 2009 vil gælde indtil senest:

• Udløbsdatoen i 2009
• 31. december 2009
• Den dato hvor et TUE annulleres af ADD

Hvis et TUE’s udløbsdato går ud over 31/12 2009 skal der søges et nyt efter de nye regler. Kontakt ADD i tvivlstilfælde.

Der vil fremover kun være ét skema til ansøgning om dispensation (Glukokortikosteroider undtaget - se nedenfor)

Hvem skal søge om dispensation?

Hvorvidt der skal søges om dispensation forud for anvendelse afhænger af idrætsudøverens niveau, alder samt dopinggruppe af relevante lægemiddel.

Undersøg i Præparatfortegnelsen om den medicin, du bruger, er på Dopinglisten og hvilken dopinggruppe den tilhører.

Idrætsudøvere der skal ansøge om dispensation fra Dopinglisten (TUE) vil fremover være inddelt i 3 grupper:

Internationale eliteidrætsudøvere
- udøvere der er udtaget til et internationalt forbunds prioriterede testgruppe
- udøvere der skal deltage i et internationalt forbunds arrangement/konkurrence

Internationale eliteidrætsudøvere kan kun opnå dispensation fra deres internationale forbund eller i overensstemmelse med deres internationale forbunds regler. Hvert enkelt internationalt forbund skal udgive en liste over de internationale idrætsarrangementer til hvilke der kræves dispensation fra det internationale forbund eller i overensstemmelse med forbundets regler. Internationale idrætsudøvere skal undersøge hos deres internationale forbund eller stævnearrangør hvilke regler der gælder.

Nationale eliteidrætsudøvere
- udøvere der er udtaget til Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A
- udøvere der er udtaget til Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe B
- Øvrig national elite opført på ADDs forbundsoversigt over national elite

Se forbundsoversigt for information om hvilke idrætsudøvere der betragtes som national elite i specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund.

Idrætsudøvere på nationalt plan og idrætsudøvere der deltager i visse nationale idrætsarrangementer, skal søge om dispensation fra Dopinglisten hos Anti Doping Danmark enten proaktivt eller retroaktivt afhængig af det stof eller den metode der skal anvendes, med mindre idrætsudøveren har fået udstedt et TUE fra et internationalt forbund og et sådant TUE fortsat er gyldigt og udstedelsen har været meddelt til Anti Doping Danmark.

Øvrige idrætsudøvere
- udøvere der ikke er opført på ADDs forbundsoversigt over national elite men som dyrker idræt på lavere niveau under Danmarks Idræts-Forbund

Disse udøvere skal dispensation fra Dopinglisten hos Anti Doping Danmark enten proaktivt eller retroaktivt afhængig af det stof eller den metode der skal anvendes.

Se oversigt over TUE regler 2009 

Se krav til astma-diagnosticering forud for TUE-ansøgning her


Glukokortikosteroider
Til gengæld er der nye regler for brug af glukokortikosteroider, hvor behandling for eliteudøvere i stedet skal oplyses på "erklæring om brug af glukokortikosteroider". Denne skal sendes enten til det internationale forbund (evt. via ADAMS) eller til ADD på tidspunktet for behandlingens start samt ved dopingkontrol.

Som noget nyt skal idrætsudøvere ikke længere ansøge om dispensation for non-systemisk injektion af glukokortikosteroider intraartikulært (i led), periartikulært (ved led), peritendinøst (ved sener), epiduralt (i rygmarven), intradermalt (i huden) samt inhalation.

For behandling med glukokortikosteroider administreret via mund, endetarm, intravenøst eller intramuskulært skal idrætsudøvere på nationalt eliteniveau fortsat indsende ansøgning om dispensation.

Generelt om dispensationer pr. 1/1 2009
Varighed for dispensationer for brug af astmapræparater er på 4 år.
Varighed for en standard dispensation vurderes fra ansøgning til ansøgning.

Udøvere, der har fået afslag om dispensation af ADD har ret til at anke afgørelsen til WADA.

Nationale eliteudøvere og øvrige nationale udøvere under 13 år skal ikke have et TUE-certifikat.

Du finder ansøgningsskema her

Ansøgningsskemaer skal sendes udfyldt og underskrevet af den behandlende læge til:

Anti Doping Danmark
Idrættens Hus
2605 Brøndby
Tlf. 4326 2526
Fax. 4326 2546

eller

Speciallæge
Jens Elers
Solvej 49
7120 Vejle Ø
Fax. 7589 2765
e-mail: jelersdk@yahoo.dkaf Erik Nyblom - 25.02.2009