Godt nytaar

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske jer alle et godt nytår. Året har været præget af mange store øjeblikke, men også mange modsætninger. Vort håb for det nye år vil være, at vi sammen skal kæmpe for at brydningen til stadighed har en plads i det danske samfund.

 

 

Økonomien, har som bekendt også ramt vort forbund, og som følge deraf har bestyrelsen besluttet, at der fra den 1. januar 2010 udbetales 2 kr. pr. kørt kilometer, uanset hvordan arbejdstilhørsforholdet er til Danmarks Brydeforbund.

Der arbejdes på at få mest muligt ud af de resurser vi har til rådighed. I begyndelsen af det nye år vil bestyrelsen beslutte, hvordan vi vil gennemføre, de yderlige besparelser, der måtte være nødvendige for at skabe de bedste muligheder for alle.

 

Der vil fra den 1. januar ikke være ansatte i forbundet, så al henvendelse til sekretariatet bedes i størst mulig omfang ske pr. mail til kontor@brydning.dk

 

Godt nytår

 

Allan Bo Jakobsen

 


af Allan Bo Jakobsen - 01.12.2009