Træningslejr - Udviklingstruppen 18.-20. sept

Invitation / Folder om udviklingstruppen

Læs mere

Deltagere skal have bestået teknikmærket i sølv for at kunne deltage. Klubberne udtager selv de brydere der lever op til adgangskravet.