Træningslejr - Udviklingstruppen 11.-13. december

Invitation / Folder om udviklingstruppen

Deltagere skal have bestået teknikmærket i sølv for at kunne deltage. Klubberne udtager selv de brydere der lever op til adgangskravet. Læs mere.