Træningslejr - Udviklingstruppen og Team 2020

22.-24. januar

OBS træningssamlingen afholdes i Kolding!

Invitation / Folder om udviklingstruppen

Både Team 2020 og Udviklingstruppen er inviteret til denne træningssamling. De to hold træner hver for sig. 

Team 2020 er som hidtil en trup bestående af brydere, der er blevet udtaget af eliteudvalget.

Til Udviklingstruppen skal man forsat have bestået teknikmærket i sølv for at kunne deltage. Klubberne udtager selv de brydere der lever op til adgangskravet. Læs mere.