Danske mesterskaber for seniorer

Afholdes lørdag d. 21. april 2018 i Herning

Sted: Sportscenter Herning, Holingknuden 3, 7400 Herning

Tid: Indmarch kl. 10.45

Læs mere i vores infoskema

Tilmeldingsfrist: 9. april 2018

Tilmelding til DM

Klubberne skal som altid skrive en liste med alle klubbens deltagende brydere på info@brydning.dk. En bryder er først tilmeldt til DM, når deltagergebyret er betalt via Klubmodul. Dette gælder både for GR og fristilsbrydere.

Deltagerpris:

Det koster 200 kr at deltage til DM senior, både for GR og fristil. Husk at man skal have en startlicens for at stille op til mesterskabet. Kun fristilsbrydere kan deltage uden medlemsskab af en brydeklub samt får en endags-licens inkluderet i deltagergebyret på 200 kr.

Såfremt man tilmelder sig efter tilmeldingsfristen, skal der betales 400 kr i efteranmeldelsesgebyr. Dette gælder både GR og fristilsbrydere.